VTT Uutta | Uutiset 2004

25.8. VTT:ltä keräyspaperin painovärin poistoon uutta ympäristöä säästävää tekniikkaa


VTT on kehittänyt uusia tekniikoita, jotta keräyspaperi voidaan jatkossakin hyödyntää mahdollisimman hyvin ja ympäristöä säästäen. Ongelmana on ollut etenkin uusiokäyttöön tulevan digitaalisesti tulostetun paperin ja tavallisen kotikeräyspaperin sekoittuminen keräysvaiheessa, mikä heikentää siistaustulosta eli painovärin poistoa. Uusilla tekniikoilla kuidun kierrätettävyys paranee ja hyödynnettäväksi kelpaamattoman kuidun määrä vähenee. Vaihtoehtoisilla tekniikoilla voidaan tehostaa tai jopa korvata perinteisiä siistausprosesseja.

Uusilla tekniikoilla - tehoultraäänikäsittelyllä ja magneettierotustekniikalla - painoväri voidaan erottaa kuiduista nykyisin käytettyjä tekniikoita vähemmillä kemikaalimäärillä ja kuitua säästäen. Prosessi on ympäristöystävällinen, kuidun kierrätettävyys paranee ja hyödynnettäväksi kelpaamattoman ns. nollakuidun määrä vähenee.

Perinteiset menetelmät, yleensä vaahdotus ja/tai pesu, soveltuvat vielä toistaiseksi hyvin kotikeräyspaperin käsittelyyn. Digitaalisesti tulostetun paperin lisääntyminen kotikeräyspaperissa muuttaa kuitenkin olennaisesti tilannetta niin värien koostumuksen kuin kiinnittymisenkin osalta. Siistauksessa on nimittäin oleellista, että painoväripartikkelien koko eli värin epäyhtenäisyys on oikeanlainen, kun painoväriä poistetaan vaahdotuksella.

Digipainoväri irtoaa isoina hiutaleina, mutta tehoultraäänellä hiutaleita voidaan pilkkoa sopivan kokoisiksi ja edistää värin irtoamista kuiduista. Useat toimistokeräyspaperien painoväreistä puolestaan sisältävät ferromagneettisia eli rautapitoisia komponentteja ja ovat siten helposti erotettavissa siistausmassasta magneettierotuksella ja vähin kemikaalein.

Hankkeessa kehitetyistä tekniikoista on jätetty kaksi patenttihakemusta. Pilot-mittakaavaisten laitteistojen kehittämistä jatketaan nyt tehdasprosessin osana, ja tavoitteena on vähäkemikaalinen, energiankulutukseltaan taloudellinen magneettierotus- ja/tai ultraäänitekniikkaa soveltava toimistokeräyspaperin siistausprosessi. Myös hankkeessa kehitetyt analyysimenetelmät soveltuvat hyvin siistausprosessin ja -massan laadunvalvontaan.

Tehoultraäänilaite ja magneettierotin tuovat selviä laatuparannuksia varsinkin pehmopaperivalmistukseen. Uusien tekniikoiden ansiosta laitevalmistajilla on mahdollisuus tuoda uusia tuotteita markkinoille ja siistauslaitokset voivat parantaa siistausprosessiaan muuttuvan raaka-aineen mukaan.

VTT:n yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Tekes, Metso Paper, Raisio Chemicals (nykyisin CIBA Speciality Chemicals), UPM, MetsäTissue, Paperinkeräys, SICPA, PQ Finland, Neorem Magnets, Finnsonic sekä muita metsäklusterin toimijoita.

VTT toimii Suomen osallistumisen koordinoijana EU:n COST E46 -hankkeessa nimeltä "Improvements in the Understanding and Use of De-Inking Technology".

Kuvia: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/siistaus/

hyperpestypieni.jpg (20191 bytes) ultraaanikasiteltypieni.jpg (18581 bytes)

Kuvat referenssi- ja ultraäänikäsitellystä paperimassasta hyperpesun jälkeen. Ultraäänikäsittelyllä suuret mustepartikkelit on hajotettu niin, että ne poistuvat pesussa.

Taulukko: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/siistaus/taulukko_siistaus.ppt
Uudet teknologiat vähentävät merkittävästi tahra-/mustepilkkujen määrää siistauksen eri prosessivaiheissa.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Pia Qvintus-Leino, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 5314
pia.qvintus-leino@vtt.fi


Juha Saari, tutkija
Puh. 020 722 4619
juha.saari@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT