VTT Uutta | Uutiset 2004

14.9. VTT kehitti yhteistyökumppaneineen helppokäyttöisen verkkopalvelun ikäihmisille


VTT kehitti yhteistyökumppaneineen ikääntyneille www:ssä ja digi-tv:ssä toimivan verkkopalvelun prototyypin. Helppokäyttöinen palvelukokonaisuus tukee yli 60-vuotiaita käyttäjiä heidän päivittäisessä asioinnissaan ja yhteydenpidossaan esimerkiksi omaisen tai ystävän kanssa. Ikääntyneet ovat kiinnostuneita uudesta teknologiasta, kun se edistää arkipäivän asioiden hoitoa, virkistystä, tiedon saantia ja palvelujen käyttöä.

Tutkimuksessa kehitettyä palveluprototyyppiä kokeiltiin tietokone- ja digi-televisioympäristössä. Digi-tv -käyttöliittymän arviointi toteutettiin yhteistyössä VTT:n, TKK:n ja Helsingin yliopiston Ikäihmisten yliopiston kanssa. Käyttöliittymätoteutuksessa otettiin huomioon ikääntyvien käyttäjien tarpeet ja toimintakyky. Hankkeessa arvioitiin myös kuvallisen ja sanallisen viestinnän käyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi kokeiltiin ikääntyneitä kiinnostavia ajanviete- ja viihdepalveluja. Esimerkiksi www-ympäristöön liitettiin elämyksellinen, kolmiulotteinen 3D-malli menetetystä Sakkolan kylästä rajantakaisessa Karjalassa.

Ikääntyneiden havaittiin osallistuvan mielellään tutkimuksiin, jossa kehitetään tulevaisuuden ratkaisuja. Tutkimuksessa tuli selvästi esille, että he ovat kiinnostuneita uuden teknologian tuomista mahdollisuuksista tukea itsenäistä toimimista, päätöksentekoa ja asumista omassa kodissa sekä edistää vuorovaikutusmahdollisuuksia ja palvelujen käyttöä.

Käyttöliittymien ja palvelusisältöjen suunnittelussa pitäisi nykyistä paremmin ottaa huomioon ihmisten yksilöllinen, fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Ikääntyvillä on omia erityistarpeita ja -vaatimuksia, jotka on otettava huomioon kehitettäessä mm. Internet- ja digi-tv -ympäristössä toteutettavia palveluja kotiin tai palveluasuntoon. Ikäihmisillä on valmiuksia ja kiinnostusta tietotekniikan hyödyntämiseen ja opiskeluun, kun ohjaus ja opetus on heille suunniteltu ja siihen varataan riittävästi aikaa. On kuitenkin muistettava, että teknologia ei poista ihmisten tapaamisen ja läheisyyden tarvetta.

Tietotekniikka voi myös yhdistää sukupolvia eikä erottaa, kuten usein luullaan. Varsinkin kuvallisen viestinnän merkitystä ja käytettävyyttä tulisi tutkia laajemminkin sukupolvien välisessä vuorovaikutuksessa - esimerkiksi historiatiedon siirtämisessä sukupolvelta toiselle tai eri-ikäisten välisessä kommunikoinnissa silloin, kun toinen on lukutaitoinen aikuinen ja toinen vielä lukemaan oppimaton lapsi. Myös kuntoutuksellinen näkökulma on tutkijoista mielenkiintoinen.

Tutkimukseen osallistui reilut 100 yli 60-87-vuotiasta Espoon, Pirkkalan, Lempäälän, Ristijärven, Vesilahden ja Tampereen asukasta. Heistä osa oli kunnallisten kotipalvelujen piirissä ja osa ei tarvinnut arkipäivässään mitään palveluja.

Julkaisu: Tuula Petäkoski-Hult, Hanna Strömberg, Sanna Belitz, Hannu Kuukkanen, Maija Laiho & Mervi Varja. VIRIKE. Ikääntyneet Internet- ja digi-tv-palvelujen käyttäjinä. VTT Working Papers 1. 2004.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Tuula Petäkoski-Hult, erikoistutkija
Puh. 040 529 8123
tuula.petakoski-hult@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT