VTT Uutta | Uutiset 2004

16.9. VTT:n asiamiesverkosto laajenee Vaasaan


Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Vaasa. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla ja erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tuotekehityspalveluja.


Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii Vaasan lisäksi Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Nivalassa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Valkeakoskella ja Varkaudessa. Tämä vuonna toiminta laajenee vielä Joensuuhun.

VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä.

Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

Vaasan seudun VTT-asiamies Jarmo Myllylä on päätoimisesti Oy Merinova Ab:n palveluksessa kehittämispäällikön tehtävissä. Asiamiestehtävät niveltyvät luontevasti hänen nykyiseen työhönsä ja antavat merkittävän lisän uuden teknologiapohjaisen liiketoiminnan kehittämiselle.

Oy Merinova Ab on Vaasassa toimiva teknologiakeskus, joka keskittyy energiateknologiaan. Yhtiön tehtävänä on hyödyntää uusinta tietoa ja osaamista energia-alan teollisuuden kehittämisessä sekä kehittää alueellista innovaatioympäristöä ja siten edistää uuden innovatiivisen yritystoiminnan syntymistä alueelle.

VTT:n asiamiessopimus täydentää ja syventää Merinovan innovaatiotoimintoja, joita ovat mm. toimiville yrityksille suunnattu Business and Innovation Centre -toiminta (BIC) ja aloittaville teknologianyrityksille tarjotut yrityshautomopalvelut (Business Runway) sekä julkisesti rahoitetut teknologian edistämishankkeet.


Lisätietoja:

Oy Merinova Ab
Kehittämispäällikkö
Jarmo Myllylä
Puh. 040 55 88105
jarmo.myllylä@merinova.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Markkinointipäällikkö Teijo Salmi
Puh. 020 722 4650
teijo.salmi@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2004

VTT