VTT Uutta | Uutiset 2004

22.9. VTT kehitti tarkan menetelmän sydänkuvien tulkintaan


Sydänsairaudet selville jo varhaisessa vaiheessa

VTT on kehittänyt kansainvälisesti merkittävän menetelmän sydämestä otettujen magneettikuvien tulkintaan. Sydänlihassairaudet ovat yksi yleisimmistä kuolinsyistä länsimaissa. Sydämen magneettikuvaus on tarkin mahdollinen sydänlihaksen toimintaa mittaava kuvantamismenetelmä. Magneettikuvaus tuottaa satoja mitattavia kuvia, joiden analysointi on aikaa vievää. Uusi menetelmä mahdollistaa täsmällisemmät diagnoosit, jotka tehdään tulkitsemalla kuvista sydämen eteisten ja kammioiden tilavuuksia. Tähän ei ole ennen ollut automaattisia tai edes lähes automaattisia menetelmiä. Uudella menetelmällä sydänsairaudet voidaan todeta entistä tarkemmin jo varhaisessa vaiheessa ja näin nopeuttaa sydänpotilaiden hoitoaikaa ja alentaa hoitokuluja.

TkT, erikoistutkija Jyrki Lötjönen, VTT TietotekniikkaSydänkuvien automatisoitu analyysi on kuuma aihe lääketieteessä, sillä automaattisia ja tarkkoja tuloksia tuottavia menetelmiä sydämen eteisten ja kammioiden tutkimiseen ei lääkäreillä ole käytössä. Yleensä yhdessä magneettikuvauksella tehdyssä tutkimuksessa otetaan n. 250 kuvaa sydämestä. Potilaan diagnosoinnin kannalta tärkeiden mittalukujen, kuten sydämen kammioiden ja eteisten tilavuuksien, määrittämiseksi tarvitaan usein paljon henkilötyötä, johon ei käytännön työssä ole kuitenkaan usein aikaa. Kehitetty menetelmä vapauttaa erikoislääkärin muihin tehtäviin.

VTT:n sydänkuvien käsittelyyn kehittämä menetelmä mahdollistaa sekä lyhyen- että pitkänakselin suuntaisten sydänkuvien hyväksikäytön samanaikaisesti. Yleensä käytettävistä lyhyenakselin kuvista on vaikeaa määrittää tarkasti esimerkiksi sydämen eteis-kammiotasot. Pitkänakselin kuvissa nämä puolestaan näkyvät. Kun sydänkuvat segmentoidaan eli jaetaan anatomisiin osiin, tietoa molemmista kuvista voidaan käyttää nyt samanaikaisesti.

Automatisoidun menetelmän kehittämistä jatketaan meneillään olevassa hankkeessa. Sairaaloiden uskotaan voivan hyödyntää uutta menetelmää mahdollisesti jo ensi vuoden aikana.

VTT toimi uusien menetelmien pääasiallisena kehittäjänä yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n kanssa. Yritysosapuolina tutkimushankkeessa mukana olivat GE Medical Systems, Elekta-Neuromag Oy, Nexstim Oy ja CSC. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä myös ranskalaisen CREATIS (INSA of Lyon) ja hollantilaisen Leiden University Medical Center kuvankäsittelylaboratorioiden kanssa.

Kuva painokelpoisena: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/img/jyrkilotjonen1.jpg

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Jyrki Lötjönen, TkT, erikoistutkija, dosentti
Puh. 020 722 3378, 050 346 3250
jyrki.lotjonen@vtt.fi


HUS-Röntgen
Kirsi Lauerma, radiologian erikoislääkäri, dosentti
Puh. 050 427 0621
kirsi.lauerma@hus.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT