VTT Uutta | Uutiset 2004

29.9. VTT suosittelee merenkulun riskien kartoittamista Suomenlahdella ja koko Itämeren alueella


Itämeri ei kestä suurta öljyonnettomuutta

Suomenlahden öljykuljetusmäärät kasvavat ennakoitua nopeammin. Suomenlahden öljykuljetusten volyymin odotettiin vielä viime vuonna saavuttavan noin 150 miljoonan tonnin rajan vuoteen 2010 mennessä. VTT:n laatima uusi selvitys Suomenlahden öljykuljetuksista ja terminaalien kehitysnäkymistä ennustaa kuitenkin jopa 190 miljoonan öljytonnin kuljetuksia vuonna 2010. Tänä vuonna öljymäärän odotetaan kipuvan jo 100 miljoonaan tonniin.

VTT selvitti Ympäristöministeriölle Suomenlahden öljykuljetuksia ja kuljetuksiin liittyviä tekijöitä. Työn tuloksena syntyi julkaisu "Oil transportation and terminal development in the Gulf of Finland". http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2004/P547.pdf

tankkeripieni.jpg (16878 bytes)Viimeisten kolmen vuoden aikana öljyalusten vierailut Suomenlahden satamiin ovat tuplaantuneet. Säiliöalusten määrän kasvu ei kuitenkaan ole tapahtunut laadun kustannuksella, sillä yhä suurempi osa säiliöaluksista on verrattain uusia ja hyväkuntoisia laivoja. Esimerkiksi Sköldvikin, Primorskin ja Tallinnan satamissa ei todettu enää käyneen yhtäkään yksirunkoista alusta toukokuun 2004 tarkastelussa.

Säiliöalus Pietarin öljyterminaalissa, kesäkuu 2004. Kuva: Jorma Rytkönen

Säiliöalusten parantuneen kunnon ohella voidaan todeta alusten koon kasvu viime vuosina. Erityisen nopeaa on ollut suurempien, 75 000 - 100 000 dwt alusten osuuden kasvu pienempien alusten kustannuksella. Suurien, ts. yli 150 000 dwt alusten käyttöä Itämerellä rajoittaa Tanskan salmien mataluus.

Suomenlahdella käynnistyi heinäkuun ensimmäinen päivä kolmen maan yhteinen pakollinen alusten ilmoittautumisjärjestelmä, GOFREP. Palvelun tarpeellisuutta arvioitiin VTT:n suorittaman riskianalyysin avulla, joka osoitti uuden järjestelmän tärkeyden: jopa 80 % tilastollisesti mahdollisista yhteentörmäystapauksista kyetään estämään uuden järjestelmän avulla Suomenlahden kansainvälisillä vesillä.

Uusi palvelu on kuitenkin vain yksi riskien hallinnan menetelmistä ja kokonaisvaltaista riskianalyysia suositellaankin tehtäväksi koko Itämeren alueella. Uusina suosituksina merenkulun turvallisuuden parantamiseksi nähdään kokonaisvaltaisen riskianalyysin lisäksi esimerkiksi:

- uusien telemaattisten innovaatioiden hyödyntäminen, esimerkkinä AIS (Automatic Identification System),
- uusien reittijakoalueiden ja väyläsuositusten muodostaminen Itämerellä,
- jäänmurron operatiivisen yhteistyön lisääminen Suomenlahdella ja
- öljyntorjunnan ja lentovalvonnan tehostaminen Itämerellä.

Maailmanlaajuisesti voidaan suoritetun tutkimuksen nojalla todeta merikuljetusten olevan eräs turvallisimmista kuljetusmuodoista. Suurten, yli 700 tonnin suuruisten öljypäästöjen lukumäärä on kuitenkin pudonnut 30 vuodessa vuotuisesta 25 onnettomuuden tasosta alle neljään onnettomuuteen vuodessa.

Itämeri ei kuitenkaan kestä suurta öljy-onnettomuutta ilman vakavia jälkiseuraamuksia. Suomenlahden luonnolle yksikin suuri öljypäästö olisi katastrofi. Siksi tutkimuksen tekijät näkevätkin kokonaisvaltaisen riskiselvityksen olevan ainoa oikea tapa tunnistaa riskit, arvioida niihin liittyvät seurausvaikutukset ja löytää parhaat riskien hallintamenetelmät. Tässä yhteydessä painotetaan koulutuksen ja inhimillisen tekijän merkitystä, sillä valtaosa onnettomuuksista aiheutuu ihmisen omasta toiminnasta.

Kuvat: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/itameri/

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto

Ryhmäpäällikkö Jorma Rytkönen
Puh. 09 456 6569, GSM 0500 701 148
jorma.rytkonen@vtt.fi

Tutkija Saara Hänninen
Puh. 09 456 6866, GSM 050 354 1660
saara.hanninen@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT