VTT Uutta | Uutiset 2004

26.10. Energia Suomessa -kirjasta uudistettu painos


Suomen energiamarkkinoista ensimmäinen kattava kuvaus

VTT on uudistanut Energia Suomessa -kirjan tarjotakseen ajantasaista tietoa Suomen energiatilanteesta. Laajennetussa teoksessa on mukana myös ensimmäinen kattava kuvaus energiamarkkinoista. Kirjalla halutaan mm. tukea poliittista keskustelua ja päätöksentekoa sekä herättää keskustelua energiantuotannon ja -käytön eri vaihtoehdoista yhä tiukentuvien päästötavoitteiden saavuttamiseksi.


energi1p.jpg (19574 bytes)Energia Suomessa -kirjan päivitystä edellyttivät erityisesti viime vuosina tapahtuneet muutokset energiamarkkinoilla, ja toisaalta uudistuneiden markkinoiden kattavan kuvauksen puuttuminen. Suomen energia-alaan ovat vaikuttaneet erityisesti kansainväliset päästöjen vähentämissitoumukset ja energiamarkkinoiden vapautuminen, joka muutti suojatun kotimaisen liiketoiminnan kansainväliseksi.

Energiamarkkinat ovat edelleen muutoksessa erityisesti nyt voimaan astuvien päästökaupan ja päästöjen vähentämistavoitteiden vuoksi. VTT uudisti alun perin vuonna 1999 ilmestyneen Energia Suomessa -kirjan tarjotakseen ajantasaista tietoa Suomen energiatilanteesta. Kirjalla halutaan herättää keskustelua myös energiantuotannon ja -käytön eri vaihtoehdoista.

Suomi eroaa energiantuotannon ja -kulutuksen kannalta monista muista maista. Useimmista muista OECD-maista poiketen teollisuus on Suomessa suurin sähkönkäyttäjä. Erityisen suuren osuuden muodostaa metsäteollisuuden energiankulutus. Rakennusten lämmitys muodostaa Suomessa energiankulutuksesta toisen merkittävän osan. Vaikka Suomessa kotimaisten energianlähteiden hyödyntämistä on jatkuvasti lisätty, ulkomaiset lähteet muodostavat edelleen 70 % energian kokonaiskulutuksesta. Suomen energiantuotannossa myös sähkön ja lämmön yhteistuotannolla on tärkeä ja muihin maihin verrattuna poikkeuksellinen merkitys.

Tulevaisuuden näkymiä kirjassa tarkastellaan viiden eri skenaarion avulla. Tarkastelussa Suomen tulevaisuuden keskeisiksi energialähteiksi nousevat energiantuotannossa bioenergia- ja tuulivoimateknologia sekä ydinvoima. Odotettavissa olevien tiukentuvien päästötavoitteiden saavuttamiseksi näiden tekniikoiden hyödyntämistä on lisättävä.

Energia Suomessa -kirjan ovat julkaisseet yhteistyössä VTT ja Edita. Kirjoittajina ovat VTT:n energia-alan asiantuntijat yhdessä alan oppilaitosten edustajien kanssa. Kirja toimii myös energia-alan oppikirjana korkeakouluissa.

VTT on julkaissut Editan kanssa myös teoksen Energy Visions 2030 for Finland, joka pohtii sitä, miltä Suomen energiainfrastruktuuri näyttää 30 vuoden kuluttua.

ISBN 951-37-4256-3, 396 sivua, sidottu, 45 €

Edita-kirjakauppa Helsingissä:
Annankatu 44 (Eteläisen Rautatiekadun kulma), ma-pe 9-17
Puh. 020 450 2566  

Tilaukset:

www.edita.fi/netmarket
Fax. 020 450 2380
Puh. 020 450 05
publishing@edita.fiLisätietoja:

VTT Prosessit
Toimialajohtaja Mikko Kara
Puh. 020 722 5080
mikko.kara@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT