VTT Uutta | Uutiset 2004

9.11. VTT:n menetelmillä työkoneiden ohjaamoihin autonohjaamon mukavuus


VTT on kehittänyt menetelmiä, joiden avulla työkoneiden ohjaamot voidaan saada yhtä mukaviksi kuin autojen ohjaamot. Tämä on saatu aikaiseksi ohjaamon ilmastointijärjestelmän rakennemuutoksin, kehittämällä ohjaamon ääneneristystä ja vaimentamalla kuljettajan epämiellyttäviksi kokemia ääniä aktiivisen melunvaimennuksen avulla.

Kehitettyjä uusia menetelmiä käyttäen suomalaisten konevalmistajien kilpailukyky kasvaa, koska kuljettajan työmukavuus parantaa työturvallisuutta sekä vaikuttaa nykyisin merkittävästi myös työkoneen ostopäätökseen. Myös työkoneen ilmastoinnin kustannukset pienenevät.

VTT:n ja yritysten selvitysten mukaan työkoneen ohjaaja kokee pahimmillaan ilmanvaihdon aiheuttaman melun yhtä suureksi kuin työkonetyöskentelystä muuten aiheutuvan melun. Monen nykyisen työkoneen ohjaamomelu on häiritsevää, vaikka ohjaamo periaatteessa täyttääkin standardien vaatimukset.

VTT:n tutkimus- ja kehitystyössä oli uutta, että siinä parannettiin samanaikaisesti työkoneenohjaamon ilmastointi- ja ääniominaisuuksia, sekä kokeiltiin myös aktiivisen äänenhallinnan mahdollisuuksia. Tutkimustulosten mukaan ilmastointikanaviston rakennemuutoksilla ja puhaltimen pyörimisnopeuden säädöllä saadaan kuljettajalle aiempaa selvästi mukavampi ohjaamo. Ilman laatu paranee ja ohjaamo tulee hiljaisemmaksi, vedon tunne vähenee ja näkyvyys ohjaamon ikkunoista pysyy talvellakin hyvänä.

Konealan yritykset voivat heti hyödyntää tutkimustuloksia. Työkoneiden myyntikilpailussa pärjäävät hyvin tulevaisuudessa ne yritykset, joiden valmistamien työkoneiden ohjaamoissa kuljettaja viihtyy hyvin.

Esimerkiksi loimaalainen Vilakone Oy otti nopeasti käyttöön tutkimushankkeen tuloksia. Yrityksen valmistaman työkoneenohjaamon ilmastoinnin melu syntyi pääosin ilmakanaviston huonosti muotoilluissa liitoksissa ja risteyskohdissa. VTT:n menetelmillä Vilakone Oy sai selville, miten ohjaamossa saadaan ilma kiertämään hiljaisesti ja tasaisesti pitkin lasipintoja. Uudet ohjaamoratkaisut ovat yrityksessä jo sarjatuotannossa.

Tutkimus- ja kehitystyön rahoittivat Työsuojelurahasto, Lännen Tractors Oy, Valtra Oy, Vilakone Oy ja VTT.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto

Marko Antila, tutkija
Puh. 020 722 3783, 040 527 5343
marko.antila@vtt.fi

Vilakone Oy

Kimmo Suominen, suunnittelupäällikkö
Puh. (02) 760 4201, 0400 422 873
kimmo.suominen@wille.wihuri.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT