VTT Uutta | Uutiset 2004

11.11. Älykäs autonistuin lisää ajoturvallisuutta


VTT:n teknologialla kuljettajan vireystila selville

VTT on kehittänyt auton istuimeen anturin, jolla voidaan mitata henkilön asentoa, pulssia ja hengitystä. Tavoitteena on seurata kuljettajan väsymys- ja stressitilaa ja siten välttää ongelmia ja vaaratilanteita liikenteessä.


VTT on kehittänyt herkän paineanturin auton istuimeen, sängynpatjaan ja tekstiileihin yhteistyössä suomalaisen anturitoimittajan Emfit Oyj:n kanssa. EMFiT-tuote on ohut ja huokoinen, mutta luja muovikalvo, johon on varastoitu pysyvä sähkövaraustila. Kalvolla mitataan puristusvoimaa, joka näkyy vastakkaisten pintojen sähkövarauksena.

VTT:n tutkija Juha M Kortelainen esittelee auton istuimen anturia, jolla voidaan mitata kuljettajan asentoa, pulssia ja hengitystä. (Kuva: Ari Ijäs)

Tarvittavat fysiologiset suureet, kuten henkilön asento, pulssi, hengitys sekä lihasjännitys, voidaan mitata signaalin muokkauksen avulla. Näiden perusteella kehitetään vireystilan seuranta mm. autonkuljettajan uneen vaipumisen ennustamiseksi. Tutkimushankkeessa toteutetaan myös hälytysmekanismeja nukahtamisen estämiseksi, esimerkiksi varoittava värinälaite autonkuljettajalle. Myös anturien turvallisuus ja käytettävyys testataan.

Istuinanturin prototyyppi on jo asennettu testiautoon. Autonkuljettajan ja prosessivalvojan seuranta- ja varoitusjärjestelmien testausta tehdään vuosina 2006-2007. Uudella tekniikalla valmistettuja istuimia on kuluttajan saatavilla vuonna 2008.

Tutkimustyö kuuluu EU:n kuudennen puiteohjelman Sensation-projektiin, jonka koordinaattorina toimii kreikkalainen Hellenic Institute of Transport. Lähtökohtana ovat ihmisen heikon vireystilan aiheuttamat ongelmat ja vaaratilanteet teollisuudessa ja liikenteessä. Projektissa kehitetään ja testataan laajasti ihmisen väsymys- ja stressitilan mittaukseen soveltuvia mikro- ja nanotekniikan antureita sekä mallinnus- ja ennustusmenetelmiä. Kehitettävän tekniikan tulee olla edullista, reaaliaikaista ja sovellettavissa jokapäiväisiin tilanteisiin.

VTT:n yhteistyökumppaneita Sensation-hankkeessa ovat mm. Daimler Chrysler ja Siemens.

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
Juha M Kortelainen, tutkija
Puh. 020 722 3644, 040 773 1986
juha.m.kortelainen@vtt.fi

Kuvia: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2004/img/ajoturvallisuus/Resumé

Ett intelligent bilsäte ökar trafiksäkerheten

Förarens vakenhet mäts med hjälp av teknik som utvecklats av VTT

VTT har utvecklat en sensor som placeras i bilsätet, med hjälp av vilken man kan mäta en persons ställning, puls och andning. Målet är att iaktta om föraren är trött eller stressad och härigenom undvika problem och tillbud i trafiken.

Ytterligare information:

VTT Industriella system
Juha M Kortelainen
Tfn 020 722 3644, 040 773 1986
juha.m.kortelainen@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT