VTT Uutta | Uutiset 2004

24.11. Kansainvälinen tutkijaryhmä löysi eturauhassyöpää edistävän syöpägeenin


VTT:n tutkijat ovat kehittäneet yhdessä kansainvälisen tutkijaryhmän kanssa tehokkaan menetelmän syövän kasvua rajoittavien geenien seulontaan ja tunnistamiseen. Menetelmän avulla tutkijat löysivät uuden syövänestogeenin, jonka vaurio saattaa edistää eturauhassyövän leviämistä. Eturauhassyöpä on miesten yleisin ja yhä yleistyvä syöpätyyppi, joten löydöksellä voi olla suurta merkitystä mm. kehitettäessä uusia hoitomuotoja.

Kuvassa näkyvä mikrosiru toimii tutkimuksessa työkaluna. Se sisältää tietoa tuhansista ihmisen geeneistä, ja sen avulla voidaan tutkia potilaan kasvainkudoksista mahdollisia geenivirheitä. Tieto tutkittavista geeneistä luetaan erityisellä lukulaitteella. Laite muodostaa sirusta kuvan, jossa punaisen ja vihreän värin suhde paljastaa tutkittavasta näytteestä geenivirheitä.

Korkearesoluutiokuvia >>

Tutkijat kehittivät menetelmän, jonka avulla voidaan tehokkaasti seuloa ja tunnistaa syövän kasvua rajoittavia geenejä ja niiden mutaatioita. Uudella mikrosirupohjaisella tekniikalla voidaan yhdellä kokeella tunnistaa ihmisen kaikkien noin 25 000 geenin joukosta sellaiset, joissa on tapahtunut vaurio.

Kehitetyn menetelmän teho perustuu kahden seulontamenetelmän yhdistämiseen: ns. NMD (nonsense-mediated mRNA decay)-tekniikalla seulotaan geenejä, joissa on tapahtunut mutaatio, ja CGH (comparative genomic hybridization)-tekniikalla seulotaan samoista näytteistä perimässä tapahtuneita DNA:n häviämiä. Kun saadut tulokset yhdistetään, pystytään hyvin tehokkaasti kartoittamaan syöpäsolujen perimästä sellaisia geenejä, joiden toiminta on kokonaan lakannut.

Uutta menetelmää käyttäen tutkijat löysivät virheitä syöpäsolujen EPHB2-geenissä. Geenin koodaamalla solukalvon reseptorilla (proteiini, joka välittää tietoa solun ulkopuolelta sen sisäpuolelle) on keskeinen viestintätehtävä solujen välisissä vuorovaikutuksissa, joita tarvitaan esim. solujen erilaistumisessa, solujen liikkeessä ja kudosrakenteen ylläpidossa. Väärin toimiva EPHB2-geeni saattaa siten aiheuttaa syövälle tyypillisen normaalin kudosrakenteen häiriön ja edesauttaa mm. syöpäsolujen leviämistä ja etäispesäkkeiden muodostumista. Tutkimus avaa aivan uuden näkökulman syövän molekyylitason syntymekanismeihin, joiden tarkempi tuntemus on edellytys syövän hoidon kehittämiselle.

Tutkimus tehtiin eturauhassyövästä. Geenin mutaatioita löytyi 8 %:ssa eturauhassyöpäpotilaiden syöpäkudoksista, erityisesti syövän etäispesäkkeistä. Löydöllä toivotaan olevan tulevaisuudessa merkitystä uusien eturauhassyövän hoitomuotojen kehittelyssä. Tavoitteena on myös jatkaa uuden siru-pohjaisen seulontamenetelmän kehittämistä ja käyttöä uusien syöpägeenien löytämiseksi sekä eturauhassyövässä että muissa syöpäkasvaimissa.

Kansainvälinen tutkimus käynnistyi kolme vuotta sitten Yhdysvaltojen kansallisessa terveysinstituutissa, ja sitä jatkettiin Suomessa VTT:n Lääketieteellisen Biotekniikan ryhmässä Turussa yhdessä yhdysvaltalaisessa Translational Genomics Research -instituutissa toimivan tutkimusryhmän kanssa. (Tutkimustulos julkaistiin arvovaltaisessa Nature Genetics -lehdessä (P.Huusko et al., Nature Genetics 36:979-983, 2004).)

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätyyppi, ja sen esiintyvyys on viime vuosina ollut kasvussa. Syyt syövän syntyyn ovat vielä monilta osin tuntemattomia, mutta vanhenemisen myötä eturauhassoluihin syntyvillä geenivirheillä uskotaan olevan suuri vaikutus. Syöpään liittyviä geenivirheitä esiintyy mm. syövänestogeeneissä. Niiden normaali toiminta pitää huolen siitä, että syöpäsolujen esiasteet hävitetään, eivätkä syöpäsolut pääse lisääntymään elimistössä. Kaiken kaikkiaan ihmisen perimästä on tunnistettu parikymmentä tällaista geeniä.

Lisätietoja:

VTT Biotekniikka
Maija Wolf, FT, tutkija
Puh. (09) 471 71916
maija.wolf@vtt.fi
Uutta | Uutiset 2004

VTT