VTT Uutta | Uutiset 2004

14.12. VTT laajentaa toimintaansa Kajaaniin


VTT perustaa toimipisteen Kajaaniin tuodakseen tutkimus- ja tuotekehityspalvelunsa lähemmäksi seutukunnan yrityksiä. Tammikuussa 2005 käynnistyvän toiminnan tavoitteena on ensisijaisesti kainuulaisyritysten T&K-toiminnan vahvistaminen ja tukeminen.

VTT:n Kajaanin toimipisteen avaamisen myötä halutaan parantaa Kainuun alueen vetovoimaisuutta ja helpottaa yritysten T&K-palvelujen saatavuutta entisestään. Kainuusta on toistaiseksi puuttunut aukoton T&K-ketju: perustutkimus - soveltava tutkimus - tuotekehitys. Tässä ketjussa yliopistotutkimus kohdentuu pääosin perustutkimukseen, VTT vastaa soveltavan tutkimuksen alueesta ja yritysten mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti tuotekehitykseen.

VTT:n tutkimustoiminnan uskotaan vahvistavan alueen T&K-ketjua ja sen käynnistäminen on sisällytetty kärkihankkeena Kajaanin korkeakoulustrategiaan. VTT:n toiminta Kajaanissa mahdollistaa kaupungin strategiassa kasvualaksi määritellyn uuden teknologian tutkimuksen lisääntymisen ja tuo kaupungille imagollista lisäarvoa. Toimipisteen perustamisen on mahdollistanut Kajaanin kaupungin alkuvaiheen tuki sekä sopimusosapuolten aktiivisuus ja yhteistoiminta.

VTT:n projektimainen tutkimustoiminta perustuu Kajaanissa verkottuneeseen yhteistyömalliin. Hankkeet suunnitellaan Oulussa toimivan VTT Elektroniikan ja Kajaanissa toimivan Oulun yliopiston erillislaitoksen, Mittalaitelaboratorion MILA:n, yhteistyönä. Tutkimushankkeita hallinnoi pääosin MILA, joka vastaa tutkimustyöstä yhdessä VTT:n kanssa. VTT:n Kajaanin toimipiste sijoittuu MILA:n yhteyteen ja käyttää sen tarjoamia peruspalveluja. Toimipiste on osa VTT Elektroniikan vuorovaikutteiset järjestelmät -tutkimusaluetta, jonka keskeisenä osaamisalueena ovat luonnollinen vuorovaikutus, älykkäät koneet ja palvelu sekä langattomien teknologioiden sovellukset.

Vuonna 2005 Kajaanin toimipisteeseen palkataan toimintojen vetäjäksi projektipäällikkö sekä tutkija. He toimivat tiiviissä yhteistyössä MILA:n ja VTT Elektroniikan langattoman instrumentoinnin ryhmän kanssa. Tavoitteena on valmistella ja käynnistää langattoman instrumentoinnin aihealueen hankkeita yhteistyössä kainuulaisten yritysten kanssa verkottumalla muihin tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Teknologiansiirrolla on merkittävä rooli yhteistyössä. Mittaustekniikan tutkimustyön tunnettuuden lisäämiseen tähtäävässä MeRC (Measurepolis Research Consortium) -ohjelmassa on varauduttu kasvattamaan VTT:n tutkimusryhmää Kajaanissa n. 20 henkilöön vuoteen 2012 mennessä. Ohjelma käynnistää tiiviin yhteistyön mittaustekniikan ja sitä tukevien teknologioiden koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Kehittämisohjelma vahvistaa Oulun yliopiston mittaustekniikan tutkimusta ja koulutusta, laajentaa VTT:n tutkimustoimintaa sekä kehittää Kajaanin ammattikorkeakoulun opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden osaamista uusissa teknologioissa.

VTT:llä on pitkät perinteet yhteistyöstä Kajaanissa toimivien tutkimusyhteisöjen kanssa. Hyvän vastaanoton saanut yhteistyö on tuottanut useita yhteistyöprojekteja. T&K-toiminnan kehittämiseen tähtäävän, Oulun yliopiston, VTT:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun 25.6.2003 allekirjoittaman, yhteistyösopimuksen ansiosta projektitoiminta on saatu hyvään vauhtiin.

Viimeisen vuoden aikana on myös muodostettu ns. Idän kaari -yhteistyöryhmä, johon kuuluvat Joensuun yliopisto, Kajaanin mittalaitelaboratorio, Kuopion yliopisto, Oulun yliopisto ja VTT. Myös Idän kaaren toiminta tukee Kajaanin verkottumista ja siten lisää aktiviteetteja.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Tutkimusprofessori Pentti Vähä
Puh. 020 722 2289, 040 545 5913
pentti.vaha@vtt.fi

VTT
Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT