VTT Uutta | Uutiset 2004

16.12. VTT arvioi: Tuulivoiman osuutta sähköntuotannosta voidaan nostaa pohjoismaisilla markkinoilla


VTT:n mukaan tuulivoiman tuotantomäärää on mahdollista nostaa Pohjoismaisella tasolla ilman, että se aiheuttaa järjestelmämuutoksia. Tällä hetkellä tuulivoimalla tuotetaan noin prosentti Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta. Kuitenkin tuulivoimatuotanto on hallittavaa vielä, kun osuus on 10 prosenttia. Tuulivoiman avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä riippuvuutta tuontipolttoaineista.

Tulokset perustuvat VTT:n tutkija, TkL Hannele Holttisen väitöskirjatyöhön, jossa tarkastellaan laajamittaisen tuulivoimatuotannon vaikutuksia Pohjoismaiseen sähköjärjestelmään.

Pohjoismaissa toimii yhteiset sähkömarkkinat, jolloin neljän maan sähköjärjestelmää ohjataan keskitetysti. Sähköjärjestelmässä tuulivoima korvaa kullakin hetkellä käyttökustannuksiltaan kalleinta tuotantomuotoa, joka on suurimmaksi osaksi kivihiilellä tuotettua sähköä. Pohjoismaissa tuulivoiman käytön on arvioitu vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 700 g tuulivoimalla tuotettua kilowattituntia kohden.

Tuulivoiman lisääminen sähköjärjestelmäämme on haastavaa, koska tuotanto on hetkittäin vaihtelevaa eikä ole yhtä helposti ennustettavissa kuin vaihteleva sähkönkulutus. Tuulivoiman tuotannon vaihtelut tasaantuvat kuitenkin huomattavasti, kun sähköä tuotetaan eri puolille Pohjoismaita sijoitetuista tuulipuistoista. Kun tuulivoimalla tuotetaan noin 10 prosenttia Pohjoismaiden sähkönkulutuksesta, järjestelmävaikutusten on arvioitu pysyvän alhaisella tasolla. Säätötarpeen kasvusta tuleva lisäkustannus tuulisähkön kustannuksiin on noin yksi euro tuotettua megawattituntia kohden.

Kun tuulivoiman osuus nostetaan yli 10 prosentin, tuulivoiman vaikutukset muun sähköntuotannon ja siirron häviöihin sekä sähköjärjestelmän reserveihin alkavat näkyä. Tuulivoiman avulla päästöt vähenevät, mutta vaikutus alkaa pienentyä, kun tuulivoiman osuus nousee yli 10 prosentin. Tätä suurempi tuulivoimaosuus vaatii järjestelmän kehittämistä joustavammaksi siirtokapasiteettiä lisäämällä, sähkön kulutusta ohjaamalla tai lisäämällä sähkön varastointia.

Väitöskirja The impact of large scale wind power production on the Nordic electricity system tarkastetaan perjantaina 17.12.2004 klo 12 Teknillisen korkeakoulun Teknillisen fysiikan ja matematiikan osastolla, Otakaari 3 A, sali F1. Vastaväittäjänä Professori Lennart Söder, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, Tukholma.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Tutkija Hannele Holttinen
Puh. 020 722 5798
hannele.holttinen@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2004

VTT