VTT Uutta | Uutiset 2004

23.12. VTT avaa toimipisteen KuopioonVTT perustaa toimipisteen Kuopioon tuodakseen tutkimus- ja tuotekehityspalvelunsa lähemmäksi alueen yrityksiä. Vuoden 2005 alussa käynnistyvä toiminta tarjoaa kuopiolaisyrityksille mahdollisuuden päästä nykyistä laajemman koti- ja ulkomaisen tutkimus- ja kehitysverkoston piiriin.

VTT on sopinut Pohjois-Savon toimijoiden kanssa pitkäjänteisestä kehittämisohjelmasta, jonka avulla luodaan edellytykset VTT:n projektitoiminnalle Kuopiossa. VTT on myös varannut omaa perusrahoitustaan toimintojen käynnistämiseen. VTT:n toiminnan laajenemista Kuopioon merkitsevä sopimus on yhteneväinen Pohjois-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman kanssa.

VTT aloittaa Kuopiossa toimintansa paperimittaustekniikkaan liittyvällä tutkimuksella. Toiminta voi laajeta myöhemmin tutkimuskysynnän mukaisesti myös muille aloille. Alkuvaiheessa lähdetään liikkeelle 5-10 tutkijan voimin, mutta tavoitteena on viiden vuoden kuluessa kasvattaa tutkimusryhmän kokoa 20-30 henkilöön.

Projektimainen tutkimustoiminta perustuu verkottuneeseen yhteistyömalliin. VTT tulee toimimaan Kuopiossa läheisessä yhteistyössä paikallisten T&K-palveluja tarjoavien Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Toiminnot keskitetään Kuopion Teknologiakeskus Tekniaan valmistuvaan, yhteiskäyttöön tulevaan mittaus- ja sensoritekniikan laboratorioon, johon myös VTT:n tutkimusryhmä sijoittuu. Ryhmä on osa Oulussa toimivaa VTT Elektroniikkaa.

Kuopioon on lyhyessä ajassa kasvanut kansainvälisellä tasollakin suuri teollisuusmittaustekniikan keskittymä, kun Honeywell Oy päätti keskittää paperimittauksiin liittyvän sensorikehitystyönsä Kuopioon. Yrityksen suunnitelmissa on yli 200 henkilön yksikkö viiden vuoden aikajänteellä. Honeywell Oy ja VTT ovat viimeistelemässä monivuotista laajaa tutkimus- ja kehitysyhteistyöpuitesopimusta.

Soveltavan tutkimuksen kysyntä on kasvanut Kuopiossa ripeästi viime vuosina. Esimerkiksi Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy on lähes kaksinkertaistanut yritysasiakkaidensa määrän kahdessa vuodessa. Kuopion toimijoiden tavoitteena onkin luoda Kuopioon kansainvälisen tason osaamiskeskittymä, jossa VTT:llä on merkittävä rooli tutkimusverkoston rakentajana ja kehitystyön suorittajana. Parhaillaan kehitettävä ns. Idän kaari -yhteistyöverkosto tarjoaa myös yhteistyömahdollisuuksia Oulun, Kajaanin ja Joensuun toimijoiden kanssa.

Sopimus VTT:n sijoittumisesta Kuopioon allekirjoitettiin keskiviikkona 22. joulukuuta 2004. Sopimuksen allekirjoittivat pääjohtaja Erkki KM Leppävuori VTT:stä, johtaja Timo Saarelainen Honeywell Oy:stä, maakuntajohtaja Antti Mykkänen Pohjois-Savon liitosta, johtaja Jaakko Kekoni Pohjois-Savon TE-keskuksesta, läänin sivistysneuvos Heikki Laakso Itä-Suomen lääninhallituksesta, Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen, rehtori Matti Uusitupa Kuopion yliopistosta ja johtaja Veli-Matti Tolppi Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymästä.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Tutkimuspäällikkö Jouni Tornberg
Puh. 020 722 2288, 040 555 0756
jouni.tornberg@vtt.fi

VTT
Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

Pohjois-Savon liitto
Maakuntajohtaja Antti Mykkänen
Puh. (017) 550 1444, 0400 570 087
antti.mykkanen@pohjois-savo.fi
 


Uutta | Uutiset 2004

VTT