VTT Uutta | Uutiset 2005

12.1. VTT:n kehittämillä menetelmillä ohjelmistoyritysten työteho ja tuotteiden laatu paremmiksi


Suomalainen ohjelmistoala vastaa Kaukoidän haasteeseen

VTT on kehittänyt ohjelmistoalalle menetelmiä, joilla eurooppalaiset yritykset voivat tehostaa työtään ja parantaa ohjelmistotuotteidensa laatua. Uusien menetelmien avulla yritykset ovat voineet vähentää tuotevaatimusten läpikäyntiin käyttämäänsä työaikaa ajoittain jopa 75 prosenttia. Lisäksi asiakaspalautteena tulleet vakavat virheilmoitukset ovat vähentyneet 30 prosenttia. Tällaisilla parannuksilla voidaan vastata Kaukoidästä tulevaan ohjelmistoalan kilpailuun.


VTT:n uusia menetelmiä käyttäen ohjelmistoyritykset voivat aiempaa paremmin keskittyä ydinosaamiseensa. Menetelmien avulla yritysten on aiempaa helpompi valita parhaat ohjelmistoalan tekniikat ja myös räätälöidä näistä itselleen sopivimmat. Näin yritykset voivat esimerkiksi määrittää aiempaa tarkemmin ja nopeammin tuotteelleen markkinaodotusten mukaiset vaatimukset. Lisäksi menetelmillä voidaan mitata paljolti "näkymättömänä pidetyn" ohjelmistotyön tehokkuutta.

Ohjelmistoalan hankaluus on ohjelmointitekniikoiden suuri kirjo ja tarjonta. Yritysten on käytännössä mahdoton käyttää riittävästi aikaa niiden vertailuun. VTT:n asiantuntijat pureutuivat tutkimus- ja kehityshankkeessa yritysten käytännön tarpeisiin. Hankkeeseen osallistuneet saivat vapaasti käytettäväkseen 30 yrityksen kanssa tehdyt esimerkit yli 100 ohjelmistokehitystyön hyvistä käytännöistä.

Solid Information Technology Oy valmistaa tietoliikennealalle sulautettuja tiedonhallintaohjelmistoja. Yrityksen mukaan VTT:n kanssa kehitettyjen menetelmien avulla yrityksen työryhmä pystyi lyhentämään erään tuotteen vaatimusten läpikäyntiin käyttämänsä ajan tavanomaisesta kahdesta päivästä lähes puoleen päivään. Työn ja tuotteen laatu parani muutenkin: asiakkailta tullut palaute tuotteen vakavista virheistä väheni 30 prosenttia.

Tutkimus- ja kehityshankkeeseen osallistuivat VTT, Oulun yliopisto, Tekes, Solid ja Nokia. Hanke oli osa eurooppalaista mittavaa ohjelmistotekniikoiden kehitystyötä, johon osallistui useita alan huippututkimuslaitoksia ja -yrityksiä. Käytännölliset, yrityksiä hyvin palvelleet tulokset ovat jo johtaneet eurooppalaiseen jatkohankkeeseen, jossa kehitetään ohjelmistoalan verkottuneelle tuotannolle yhä parempia käytäntöjä.

www.mooseproject.org

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Päivi Parviainen, erikoistutkija
Puh. 020 722 2471, 040 746 7198
paivi.parviainen@vtt.fi 

 


Uutta | Uutiset 2005

VTT