VTT Uutta | Uutiset 2005

25.1.

VTT:n asiamiesverkosto laajenee Joensuuhun

Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Joensuu. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla ja erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tuotekehityspalveluja.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii Joensuun lisäksi Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Nivalassa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa, Valkeakoskella ja Varkaudessa.

VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä.

Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

Joensuun seudun VTT-asiamiehet ovat päätoimisesti Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK:n ja Joensuun Tiedepuiston palveluksessa. Asiamiestehtävät niveltyvät luontevasti heidän nykyiseen työhönsä ja antavat merkittävän lisän tarjottaviin palveluihin.

Joensuun Tiedepuisto Oy on teknologiakeskus, joka tarjoaa elinkeinoelämälle monipuolisia yritysten ja osaamisen kehittämispalveluja sekä nykyaikaisia toimitiloja. Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy palvelee yrityksiä kaikissa kehitystarpeissa yritysmuotoon ja toimialaan katsomatta.

Lisätietoja:

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy
Johtaja Pekka Nuutinen
Puh. 0400 679 554
pekka.nuutinen@josek.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Markkinointipäällikkö Teijo Salmi
Puh. 020 722 4650
teijo.salmi@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT