VTT Uutta | Uutiset 2005

4.2.

VTT kehitti arviointimenetelmiä kuluttajalähtöiseen tuotekehitykseen

VTT:n koordinoimassa tutkimushankkeessa on kehitetty menetelmiä kuluttajien tuotteisiin kohdistamien odotusten mittaamiseksi ja ostohalukkuuden arvioimiseksi. Mittareiden avulla yritykset voivat arvioida, miten esimerkiksi hinta ja kuluttajan asenteet vaikuttavat tuotteen houkuttelevuuteen ja kuluttajan ostopäätöksiin. Tulosten mukaan tyypillinen edelläkävijäkuluttaja valitsee koriinsa terveysruokia ja eksoottisia hedelmiä. Terveysvaikutteisen tuotteen valinnassa palkitsevuus on tärkeä tekijä.

Kuluttajalähtöinen tuotekehitys edellyttää yrityksiltä kykyä arvioida, miten tuotteet menestyvät markkinoilla. Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat muun muassa asenteet, elämäntilanne, ikä, tuotteen hinta, terveysvaikutukset ja mieltymykset. Tutkijat kehittivät mittaristot valintatekijöiden arviointiin. Menetelmät kuvataan syksyllä 2005 julkaistavassa käsikirjassa.

Tyypillinen edelläkävijäkuluttaja on projektissa saatujen tulosten mukaan noin 40-vuotias nainen, jonka ominaispiirteistä korostuvat vaihtelunhalu, uutuudenkiinnostus, uutuusmyönteisyys sekä ruoan pitäminen elämän nautintona. Kaiken kaikkiaan naiset olivat innovatiivisempia kuin miehet, kaupunkilaiset innovatiivisempia kuin maalaisidentiteetin omaavat ja nuoret innovatiivisempia kuin vanhemmat henkilöt. Edelläkävijät pitivät itseään nautinnonhaluisina, mutta eivät kovin taloudellisina kuluttajina. Heidän ostoskoristaan löytyy usein terveellisinä ja luonnollisina pidettyjä tuotteita, geneettisesti muunneltua ruokaa tai eksoottisia hedelmiä.

Tutkimuksessa selvitettiin kuluttajien terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttöhalukkuudessa tapahtuneita muutoksia vuosina 2001, 2002 ja 2004. Ostopäätöksiin vaikuttavat kuluttajien kokema palkitsevuus terveysvaikutteisten tuotteiden käytöstä, tuotteiden tarpeellisuus, luottamus niiden terveysvaikutteisuuteen sekä turvallisuuteen. Palkitsevuutta mittaamalla voidaan parhaiten arvioida erityyppisten terveysvaikutteisten elintarvikkeiden käyttöhalukkuutta.

VTT:n koordinoimassa nelivuotisessa tutkimushankkeessa olivat mukana Helsingin yliopisto sekä kuusi elintarvikeyritystä. Hanke kuului Tekesin Elintarvikkeet ja terveys -ohjelmaan.

Lisätietoja:
VTT Biotekniikka
Tutkija Nina Urala
puh. 020 722 5216
nina.urala@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT