VTT Uutta | Uutiset 2005

10.2.

VTT:n menetelmällä edullisin tapa toteuttaa uusi tuotantolaitos

VTT on kehittänyt menetelmän, jonka avulla voidaan selvittää uuden tuotantolaitoksen luotettavuutta ja kilpailukykyä jo sen suunnitteluvaiheessa. VTT:n luotettavuusselvitys auttaa tilaajaa ja toimittajaa vertaamaan vaihtoehtoja uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi. Siten osapuolet osaavat suunnitella luotettavan, turvallisen ja samalla taloudellisesti mahdollisimman kilpailukykyisen laitoksen.

Luotettavuusselvityksellä perehdytään uuden tuotantolaitoksen toimintaan tämän suunnittelun, mutta myös rakentamisen aikana. Selvityksellä haetaan laitokselle ja sen osille teknisesti ja taloudellisesti parhaat toteutustavat, vähennetään laitoksen käytön aikana ilmeneviä odottamattomia vikaantumisia ja varmistetaan laitoksen suorituskyvylle asetetut vaatimukset. Samalla tunnistetaan laitoksen kunkin osan merkitys koko laitoksen toiminnalle. Luotettavuusselvitys hyödyntää erilaisia tunnettuja luotettavuuden analyysimenetelmiä, mallinnustekniikoita ja tietoja laitoksessa käytettäviksi suunnitelluista osista.

VTT:n tekemä luotettavuusselvitys sisältää suunnitellun laitoksen kunnossapito- ja turvallisuusnäkökohdat. Luotettavuusselvitykseen on mahdollista liittää kustannustarkastelu, jonka avulla voidaan arvioida ja ennakoida erilaisista vioista ja näiden kunnossapidosta aiheutuvia kustannuksia ja taloudellisia menetyksiä. Yhdistämällä nämä tarkastelut laitoksen elinjaksokustannusten tarkasteluihin voidaan valita kokonaiskustannuksiltaan edullisin tapa toteuttaa uusi laitos.

VTT:n menetelmä tuotantojärjestelmän luotettavuusselvityksen tekemiseen ja hyödyntämiseen pohjautuu sen pitkäaikaiseen ja monipuoliseen kotimaiseen ja kansainväliseen kokemukseen aihealueesta. Menetelmä sopii hyvin perusteollisuuteen, ja sen kehittämisen ja soveltamisen käytäntöön rahoittivat tässä tapauksessa Työsuojelurahasto ja AWA Advanced Warehouse Automation Oy. Vastaavanlaisia luotettavuusselvityksiä on toistaiseksi tehty pääasiassa korkean riskin teollisuudessa, kuten avaruus-, ilmailu-, offshore-, petrokemian- ja ydinvoima-alojen tuotannossa.

VTT:n osaaminen oli ratkaiseva apu AWA:n voittaessa kansainvälisen tarjouskilpailun raskaille metallituotteille tarkoitetun automaattisen varastojärjestelmän toimittamisesta Outokummulle Hollantiin. Tilaaja vaati, että varastojärjestelmän tarjoukseen sisältyy myös järjestelmällisesti toteutettu luotettavuusselvitys, ja AWA teki tällaisen selvityksen ensi kertaa seikkaperäisesti Outokummun varastojärjestelmää suunnitellessaan. Varaston suunnittelun ja rakentamisen edetessä dokumentoidut analyysit ja tarkastelut helpottivat molemminpuolista tavoitetta rakentaa tilaajalle mahdollisimman hyvä tuotantojärjestelmä. AWA:lle VTT:n menetelmän hallinta tuo uutta, sen omaa kilpailukykyä vahvistavaa osaamista. 

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto                                  
Markku Reunanen, erikoistutkija                      
puh. 020 722 3270, 040 511 7711  
markku.reunanen@vtt.fi

AWA Advanced Warehouse Automation Oy
Pekka Heikkilä, laatupäällikkö
puh. (09) 5308 0760, 050 581 0760


Uutta | Uutiset 2005

VTT