VTT Uutta | Uutiset 2005

22.2.

VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston uusi kehityskeskus tähtää tutkimuksen ja tuotekehityksen säilymiseen Suomessa

Tutkimusta ja teollisuutta palveleva kansainvälinen etäoperoinnin ja virtuaalitekniikoiden keskus ROViR on perustettu Tampereelle.  Kehityskeskuksen tavoitteena on nopeuttaa tuottavuutta ja kilpailukykyä parantavien tekniikoiden siirtymistä yritysten käyttöön. Tutkimuslaitosten osaamisia ja teollisuuden tarpeita yhdistävä keskus on yksi keino huolehtia siitä, että korkeatasoista tutkimusta ja tuotekehitystä ja niitä hyödyntävää teollisuutta on Suomessa myös tulevaisuudessa. Perustan uuden keskuksen toiminnalle antaa ITER-fuusiokoereaktorin huollon kehityskeskuksen saaminen Tampereelle.

Teollisuuden suunnittelu- ja ohjausjärjestelmiä kehittävä etäoperoinnin ja virtuaalitekniikoiden keskus ROViR (Remote Operation and Virtual Reality Centre) rakentuu VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hydrauliikan ja automatiikan laitoksen (IHA) osaamisten yhdistämiselle ja yhteistyölle.

Uuden keskuksen perustaminen sai vauhtia Euroopan fuusiotutkimusohjelman päätöksestä sijoittaa ITER-fuusioreaktorin huollon kehityskeskus testilaboratorioineen Tampereelle VTT:n ja TTY:n hydrauliikan ja automatiikan laitoksen IHA:n yhteiseksi hankkeeksi. IHA on vienyt etäoperoinnin ja virtuaalitekniikoiden osaamistaan Euroopan fuusio-ohjelmaan jo yli kymmenen vuotta ja tekee VTT:n tavoin paljon yhteistyötä johtavien suomalaisyritysten kanssa.

Keskuksen käynnistymisen rahoitukseen ovat jo sitoutuneet muun muassa EU, VTT, TTY, Tekes, Tampereen seudun koneenrakennuksen ja automaation osaamiskeskusohjelma ja Tampereen kaupunki.

"Varmistetaan, että etumatka säilyy"

Toimialajohtaja Jouko Suokas VTT Tuotteet ja tuotannosta toteaa, että Suomen edelläkävijäyritykset ovat etäoperoinnin ja virtuaalitekniikoiden soveltamisessa maailman huippua ja että tutkimuslaitosten ja teollisuuden yhteistyö on Suomessa kilpailijamaihin verrattuna poikkeuksellisen hyvä.

- Meillä on siis jonkin verran etumatkaa, mutta kehitys alalla on nopeaa. Kokoamalla resursseja yhteen varmistamme, että etumatka säilyy. Etäoperoinnista ja virtuaalitekniikoista on tulossa merkittävä kilpailutekijä, ja teknologian nopea soveltaminen voi antaa yrityksille usean vuoden kilpailuedun, Suokas sanoo.

- ITER-reaktorin huollossa etäoperoinnilla ja virtuaalitekniikoilla on keskeinen sija, mutta niillä on valtaisat sovellusmahdollisuudet myös teollisuudessa. ROViR-keskuksen kautta pyrimme tuomaan maailman suurimpaan tutkimushankkeeseen liittyvän huippututkimuksen tuloksia nopeasti suomalaisten yritysten käyttöön tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi, IHAn johtaja, professori Matti Vilenius sanoo.

- Tekesin pitkäjänteinen fuusioteknologian rahoitusluo laajemminkin osaamispohjaa maamme teollisuuden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoimintojen uudistumiseen, vahvistaa ylijohtaja Martti af Heurlin Tekesistä.

Metsäkonevalmistaja Pinox Oy:n toimitusjohtaja, Teknologiateollisuuden tuotesuunnittelutoimikunnan puheenjohtajanakin toiminut Erkki Kare uskoo, että kehittyneiden virtuaalitekniikoiden avulla teollisuuden tuottavuus kasvaa, koska tuotekehityksen läpimenoajat lyhenevät ja tuotteiden valmistettavuus parantuu. Uudenlaista asiakashyötyä ja sitä kautta kilpailuetua syntyy myös virtuaalitekniikoita soveltavien etäoperointi- ja etähallintaratkaisujen liittämisestä koneen tai tuotantoprosessin ohjaukseen ja valvontaan. Ohjausjärjestelmien ja anturoinnin kehittyessä syntyy lisäksi aivan uusia, tuotteen koko elinkaaren kattavia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tulevaisuudessa tämän tutkimushallin täyttävä ITER-fuusiovoimalan huollon massiivinen koelaitteisto liittyy keskeisesti VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston uuteen kansainväliseen kehityskeskukseen ROViRiin. ”ROViRin avulla kanavoidaan etähallinnan ja virtuaalitekniikan huippuosaamista teollisuuden tarpeisiin”, lupaavat ROViR-keskuksen kehityspäällikkö Arto Timperi (vas.) ja toimialajohtaja Jouko Suokas VTT:ltä sekä professori Matti Vilenius ja vanhempi tutkija Mikko Siuko Tampereen teknillisestä yliopistosta. (Kuva: Ari Ijäs)


Lisätietoja:

ROViR-keskuksen kehityspäällikkö Arto Timperi
VTT Tuotteet ja tuotanto
puh. 020 722 3631, 040 758 7740
arto.timperi@vtt.fi

Toimialajohtaja Jouko Suokas
VTT Tuotteet ja tuotanto
puh. 020 722 3200, 040511 6666
jouko.suokas@vtt.fi

Professori Matti Vilenius
Tampereen teknillinen yliopisto, Hydrauliikan ja automatiikan laitos
puh. (03) 3115 2267, 040849 0240
matti.vilenius@tut.fi

Tiedotuspäällikkö Sakari Sohlberg
VTT Konserniviestintä
puh. 020 722 6744, 040 589 9146
sakari.sohlberg@vtt.fi

kuvia:
http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/rovir/


Uutta | Uutiset 2005

VTT