VTT Uutta | Uutiset 2005

4.3.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa myönteistä kehitystä

VTT:n tuloksessa selvä käänne parempaan

VTT:n liikevaihto kasvoi viime vuonna 2 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Toiminnallinen kokonaistulos oli positiivinen ja maksullisen toiminnan tulos koko VTT:n historian paras.

VTT:n viime vuoden myönteinen kehitys johtuu sekä palvelujen kysynnän lisääntymisestä että VTT:n omista toimenpiteistä.  Kannattavuuteen vaikutti lisääntyneen teknologiakysynnän lisäksi myös alhainen investointiaste. Lisääntyneen palvelujen kysynnän kasvun kautta osaamiskapasiteetti on ollut paremmin käytössä. Sisäiset tehostamistoimenpiteet, toimintojen keskittäminen valittuihin osaamisalueisiin sekä hyvä kulujen hallinta näkyivät tuloksessa. VTT:n kaikki tutkimusyksiköt saavuttivat toiminnallisesti positiivisen tuloksen.

Ulkomaiset yritystulot kasvoivat 20 prosenttia

VTT:n tulos kääntyi kahden alijäämäisen vuoden jälkeen viime vuonna ylijäämäiseksi ja oli 3 miljoonaa euroa. Tämä oli mahdollista maksullisen toiminnan selvästi parantuneen kannattavuuden johdosta. Maksullisen toiminnan tulos oli lähes 5 miljoonaa euroa.

Liikevaihto kasvoi vuonna 2004 edellisvuoden 213 miljoonasta eurosta 2 prosenttia 218 miljoonaan euroon. Kasvua saatiin erityisesti sekä ulkomaisista yritystuotoista, joissa kasvu oli 20 prosenttia, että budjettirahoitteisesta toiminnasta, jossa kasvu oli 7 prosenttia. Tekesistä saadut tulot lisääntyivät 3 prosenttia.

Tulojen kasvattaminen edelleen haasteellista

VTT:n taloudelliset lähtökohdat kuluvalle vuodelle ovat varsin hyvät. Yritysten T&K-investoinnit ja usko kilpailukyvyn kasvattamiseen teknologiaosaamisen avulla ovat lisääntyneet. Tämä suuntaus näkyy siinä, että myös VTT:n tilauskanta vuodelle 2005 on viime vuotta parempi.

Nykyisistä lähtökohdista on hyvä tarkastella myös VTT:n rakenteita ja toimintatapoja. VTT on strategiassaan määritellyt kasvun, kansainvälistymisen ja teknologiaosaamisen hyödyntämisen painoalueikseen. VTT on näiden tavoitteiden mukaisesti uusimassa toiminnallisia rakenteitaan ja organisaatiotaan vuoden 2005 aikana.

kuvat: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/tulostiedot/

vuosikertomus: http://www.vtt.fi/vuosikertomus/vk04.pdf

Lisätietoja:
Pääjohtaja
Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

Talousjohtaja
Seppo Paalanen
Puh. 020 722 4200
seppo.paalanen@vtt.fi

Lisätietoa VTT:stä:
Tiedotuspäällikkö Sakari Sohlberg
Puh. 020 722 6744
sakari.sohlberg@vtt.fi

 

Svensk resumé

Tydlig vändning till det bättre i VTT:s resultat

VTT:s omsättning ökade med 2 procent förra året jämfört med år 2003. Det sammanlagda verksamhetsresultatet var positivt och resultatet för den avgiftsbelagda verksamheten var det bästa i VTT:s historia.

Den positiva utvecklingen inom VTT ifjol beror både på att efterfrågan på tjänsterna ökade och på VTT:s egna åtgärder. Förutom den ökade efterfrågan på teknologi inverkade också den låga investeringsgraden på lönsamheten.

Genom den ökade efterfrågan på tjänster kunde kompetenskapaciteten utnyttjas bättre. Interna effektiviseringsåtgärder, koncentration av verksamheten till bestämda kompetensområden samt god kostnadsstyrning syntes i resultatet. VTT:s alla forskningsenheter uppnådde ett positivt resultat verksamhetsmässigt sett.

Ytterligare information

Generaldirektör
Erkki KM Leppävuori
Tfn 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

Ekonomidirektör
Seppo Paalanen
Tfn 020 722 7000
seppo.paalanen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT