VTT Uutta | Uutiset 2005

29.3.

VTT:n kehittämällä järjestelmällä verkostoyritysten toiminta tehostuu ja kustannukset pienenevät

 

VTT:n johdolla on kehitetty tietojärjestelmä, jonka avulla tuotteita valmistavat yritykset pystyvät oleellisesti tehostamaan omaa toimintaansa osana tuotteiden valmistusverkostoa. Järjestelmä antaa kullekin verkoston yritykselle ajantasaisen tiedon valmistettavana olevan tuotteen sijainnista verkostossa ja sen työvaiheesta. Näin yritykset pystyvät käyttämään välittömästi hyväkseen valmistusverkoston aikataulumuutokset ja yritysten tuotantokustannukset pienenevät. Tietojärjestelmä on tarkoitus tuotteistaa.

VTT:n johdolla kehitettyä Internet-pohjaista tietojärjestelmää on sovellettu esimerkiksi Raahen seudulla terästuotteiden käsittely- ja jalostusverkostoon, yritysten yhdessä määrittelemien tarpeiden mukaan. Järjestelmän avulla verkostoon osallistuvat konepajayritykset saavat helposti päivitettyä tiedot tuotteen eri työvaiheiden toteutumisesta ja sovitun aikataulun muutoksista. Tietojen avulla konepajat voivat hyödyntää valmistuksen aikataulumuutoksista johtuvat odotusajat. Kaikki verkoston jäsenet hyötyvät mahdollisuudesta toimia muuttuvissakin tilanteissa tehokkaasti.

Verkostossa valmistettavan tuotteen kokonaiskustannuksiin vaikuttavat myös tuotteen kuljetukset toisistaan erillään sijaitsevien konepajojen välillä. Kuljetuksista huolehtivat yritykset saavat kehitetystä tietojärjestelmästä tiedot muuttuvista kuljetustarpeista. Näin voidaan tehostaa kuljetusten suunnittelua, mikä osaltaan vähentää verkostotuotteen kokonaiskustannuksia.

VTT:n johdolla kehitettyä tietojärjestelmää varten verkoston yritykset ovat sopineet tuotevalmistuksen aikana tuotteesta verkostossa välitettävät tiedot. Järjestelmä toimii tietojen välittämisessä käyttäjän apuna, käyttäjän päivittäisiä toimia helpottaen. Yritysten yhteisten tietojen hallintaan on käytetty ns. agenttiteknologiaa. Agentti on ohjelmistomoduuli, jolla on itsenäistä päättelykykyä. Järjestelmän tiedonsiirron hoitavat yrityskohtaiset agentit, jotka voidaan liittää yritysten tuotannonohjausjärjestelmiin. Yrityskohtaiset agentit keskustelevat ja siirtävät tietoa verkostotuotteen valmistustilanteesta automaattisesti koko verkostolle.

Terästuotteiden valmistusverkoston tietojärjestelmän kehittämistyön rahoittivat VTT, Tekes, Iin Konepaja Oy, Miilukangas Ky, Raahen Tevo Oy, Raahen Insinöörisuunnittelu Oy, Rannikon Konetekniikka Oy, Telatek Oy, YIT Industria Oy, Rautaruukki Oyj ja TietoEnator Oyj. Työ tehtiin VTT:n, Oulun yliopiston ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen tekniikan ja talouden yksikön yhteistyönä Pehr Brahe Ohjelmistolaboratoriossa. Yritykset osallistuivat innokkaasti kehittämishankkeeseen ja varmistivat järjestelmän sopivuuden niiden todellisiin tarpeisiin. Jo alkaneessa jatkohankkeessa tietojärjestelmää laajennetaan helpottamaan erityisesti tarjouksen tekemistä verkostossa valmistettavasta tuotteesta.

Lisätietoja:

VTT Elektroniikka
Heli Helaakoski, tutkija   
puh. 020 722 2420, 040 510 8619                              

heli.helaakoski@vtt.fi                       


Uutta | Uutiset 2005

VTT