VTT Uutta | Uutiset 2005

19.4. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori EARTO:n puheenjohtajaksi


VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori on valittu eurooppalaisen tutkimus- ja teknologiaorganisaatioiden yhdistyksen EARTO:n puheenjohtajaksi.

ekml2005.jpg (10668 bytes)VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori on valittu European Association of Research and Technology Organisations EARTO:n kevätkokouksessa Varsovassa organisaation puheenjohtajaksi. Brysselissä toimistoaan pitävä EARTO on Euroopan teknologia- ja tutkimusorganisaatioiden katto-organisaatio, joka edistää jäsenorganisaatioiden asioita mm. Euroopan komission suuntaan erityisesti tutkimusasioiden osalta.

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori  korkearesoluutiokuva>>

EARTO edistää toiminnallaan noin 300 jäsenorganisaationsa T&K-liiketoimintaa. Yhdistyksen jäsenorganisaatioihin kuuluu yli 70 000 tutkijaa, insinööriä ja muita teknisiä asiantuntijoita. Jäsenorganisaatioiden vuosittainen liikevaihto on yli 6 miljardia euroa.

EARTO:n jäsenorganisaatiot pyrkivät lujittamaan Euroopan taloudellista asemaa tukemalla teollisuuden ja palvelujen innovaatioita ja nostamaan eurooppalaisyritysten kansainvälistä kilpailukykyä.

EARTO esittää jäsentensä näkemyksiä eurooppalaisille päätöksentekijöille. EARTO:n edustajia kuuluu EU:n vaikutusvaltaiseen Euroopan tutkimusfoorumiin (European Research Forum ERC) ja neuvoa-antaviin ohjelmakomiteoihin (Programme Advisory Committees). EARTO toimii jäsentensä yhteistyöfoorumina, joka organisoi työryhmiä, erikoisyksiköitä, seminaareja ja konferensseja.

Lisätietoja:

Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

Lisätietoja VTT:stä:
Viestintäjohtaja Olli Ernvall
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi


www.earto.org


Uutta | Uutiset 2005

VTT