VTT Uutta | Uutiset 2005

24.5.

   VTT kokeilee kaupallisia digitelevisiolähetyksiä Otaniemessä ja Pirkanmaalla

Katsojille paikallisia ohjelmia ja palveluita tarjoavat digikanavat päivittäiseen käyttöön

Valtioneuvosto on myöntänyt VTT:lle koetarkoituksiin alueelliset digitaalisen television verkkotoimiluvat Pirkanmaalle ja Espoon Otaniemeen. Toimiluvat mahdollistavat koe- ja opetuskäytön sekä koeluonteisen kaupallisen toiminnan tutkimustarkoituksessa.

Pirkanmaan verkkotoimilupaa hyödynnetään ensimmäisenä Lähi-TV-tutkimuksessa, jossa kehitetään alueellisia palveluja ja ohjelmia tarjoava digitelevisiokanava. Kanavatarjonta muodostuu kaupallisista ja kunnallisista sekä asukkaiden itsensä tuottamista ohjelmista ja palveluista. Tutkimuksessa selvitetään, millaisista ohjelmista ja palveluista katsojat ovat kiinnostuneita.

Otaniemen Otadigi-hankkeen kokeilu painottuu digitaalisen TV- ja lähetystekniikan kehittämiseen sekä opetusohjelmakokeiluihin. Molemmat digitelevisiokokeilut raivaavat uusia uria sisällöntuotannolle. Omien tutkimushankkeidensa lisäksi VTT tarjoaa testiympäristöjä myös muille toimijoille kokeilu- ja testauskäyttöön.

VTT rakentaa kesän 2005 aikana digitaalisen television koelähetysverkon Pirkanmaalle. Pirkanmaan verkkotoimilupa mahdollistaa alueellisen televisiolähetystoiminnan kokeilun 40 kilometrin säteellä Tampereelta kattavalla lähetysalueella. Lähi-TV-tutkimushankkeessa toteutettavia digitelevisiopalveluja kokeillaan syksyllä kolmessa pirkanmaalaisessa kunnassa: Tampereella, Pirkkalassa ja Vesilahdella.

Tutkimuksen avulla halutaan selvittää, mitkä alueelliset, esimerkiksi asuinkuntaa koskevat palvelut ja ohjelmat ovat kuluttajia kiinnostavia ja sopivat juuri television kautta tarjottaviksi. Kokeilussa kehitettävät lisäarvopalvelut ovat saatavilla kotitalouksille, jos niillä on käytössään digisovitin.

Digitaalinen televisiotekniikka tuo katsojille analogista tekniikkaa paremman kuvan laadun, mutta mahdollistaa myös vuorovaikutteiset alueelliset palvelut. Se tarjoaa myös nykyistä helpomman ja edullisemman tavan paikallisen ohjelmasisällön tarjoamiseen. Päätelaitteiden kirjo, digisovitinten hidas kehitys sekä palveluntuottajien kokeiluympäristöjen puuttuminen ovat hidastaneet digitaalisen television yleistymistä. Lisäarvopalveluja on kehitetty paljon, mutta niitä pitää myös tuoda tavallisen TV-katsojan saataville kokeiltavaksi. VTT:n testiympäristöissä digitaalisen television palveluita voidaan tutkia ja testata katsojien arkipäivässä ennen palveluiden markkinoille tuomista.

Espoon Otaniemen toiminta painottuu tekniikan kehittämiseen ja digitelevision kokeiluun opetuksessa. Otaniemen lähetysalue kattaa noin 10 kilometrin säteen. VTT ja Teknillinen korkeakoulu ovat jo vuodesta 2002 alkaen kehittäneet Otadigi-televisiokanavaa. Sille nyt myönnetty toimilupa antaa entistä laajemmat kokeilumahdollisuudet. Otadigi tarjoaa alan toimijoille mahdollisuuden tuoda omia sisältöön tai tekniikkaan liittyviä kokeilujaan aitoon maanpäälliseen digitelevisioympäristöön, jonka jokaista osaa voidaan tarpeen vaatiessa muokata kulloisiakin tarpeita vastaavaksi.

Yhdessä Pirkanmaan ja Otaniemen koeympäristöt palvelevat koko digitelevisiotoimialaa laitevalmistajista kaupallisiin ja julkisiin palvelun tarjoajiin sekä yksityisiin katsojiin ja yhteisöihin niin katsojina kuin palveluiden tuottajina.

Lähi-TV-hanke käynnistyi kesällä 2004 ja kuuluu Tekesin FENIX (Vuorovaikutteinen tietotekniikka) -teknologiaohjelmaan. Mukana on toimijoita kattavasti digitelevision arvoverkoston eri puolilta: Backstrait Content Consulting, Finnsat, Icareus, Ortikon Interactive, Tampereen Tietoverkko, Tampereen kaupunki sekä Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Tutkimusosapuolina ovat VTT Tietotekniikka, Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikkö sekä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehityskeskus eBRC. Hanketta koordinoi VTT Tietotekniikka.

Lisätietoja:

VTT Tietotekniikka
Lähi-TV-hankkeen projektipäällikkö
Kristiina Kantola
Puh. 020 722 3359
kristiina.kantola@vtt.fi

VTT Tietotekniikka
Otadigi-hankkeen teknisen työryhmän puheenjohtaja
Ville Ollikainen
Puh. 020 722 6017
ville.ollikainen@vtt.fi

Toukokuussa tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun kaupalliset tv-lähetykset aloitettiin Suomessa. Projektipäällikkö Kristiina Kantola esittelee Lähi-TV-hanketta TV 50 vuotta -juhlassa Espoon Dipolissa 24.5.2005. 


Uutta | Uutiset 2005

VTT