VTT Uutta | Uutiset 2005

25.5.

   Sirkka Heinosesta Rooman Klubin ensimmäinen suomalaisnainen

VTT:n johtava tutkija, dosentti Sirkka Heinonen on kutsuttu jäseneksi Rooman Klubiin, jonka toiminnan perusmotiivina on huoli ihmiskunnan tulevaisuudesta. Heinonen on ensimmäinen Klubin jäseneksi valittu suomalainen nainen.

Rooman Klubin jäseneksi ansioidensa perusteella kutsuttu filosofian tohtori Sirkka Heinonen toimii johtavana tutkijana VTT:ssä ja tulevaisuudentutkimuksen dosenttina Turun kauppakorkeakoulussa, erityisalueenaan tekniikan filosofia. Rooman Klubin jäsenet kuuluvat järjestöön yksityishenkilöinä. Klubi tiedostaa maailmanlaajuisia ongelmia ja käsittelee niitä kokonaisvaltaisesti. Maapallon tulevaisuutta ja siihen vaikuttavia ratkaisuja tarkastellaan pitkällä aikavälillä.

Klubin muita suomalaisia jäseniä ovat professori Pentti Malaska (jäsen vuodesta 1972 alkaen, kunniajäsen vuodesta 2004), professori Esko Kalimo (jäsen vuodesta 1999), suurlähettiläs Benjamin Bassin (jäsen vuodesta 1994) sekä professori Markku Wilenius (jäsen vuodesta 2002). Presidentti Mauno Koivisto on ollut Rooman Klubin kunniajäsen vuodesta 1984 lähtien.

Uudeksi jäseneksi valittu Sirkka Heinonen on aiemmin toiminut myös mm. Tulevaisuuden tutkimuksen seuran pääsihteerinä ja varapuheenjohtajana, kansallisen tietoyhteiskuntastrategian asiantuntijana Tietoyhteiskuntafoorumissa sekä hallituksen toista tulevaisuusselontekoa eduskunnalle valmistelleessa työryhmässä. Hän on työskennellyt myös vierailevana tutkijana Tokiossa sijaitsevassa NIRA-tutkimuslaitoksessa (National Institute for Research Advancement). Tällä hetkellä Heinonen toimii myös YK-yliopiston American Councilin alaisen Millennium-hankkeen Helsinki-noodin puheenjohtajana.

Rooman Klubi (Club of Rome) perustettiin vuonna 1968 Aurelio Peccein ja Alexander Kingin aloitteesta. Klubi nousi suuren yleisön tietoisuuteen vuonna 1972 julkaistun Kasvun rajat -raportin myötä. Sen jälkeen Rooman Klubi on julkaissut yli 40 muuta raporttia ja tutkimusta.

Klubin toiminta tähtää ihmiskuntaa uhkaavien merkittävimpien ongelmien tunnistamiseen, näiden ongelmien analyysiin maailmanlaajuisessa mittakaavassa, mahdollisten tulevaisuuden ratkaisukeinojen tutkimiseen sekä tulevaisuutta valottavien skenaarioiden hahmottamiseen. Klubin yhtenä tärkeänä tehtävänä on tulosten raportoiminen laajalle yleisölle sekä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin päättäjille. Rooman Klubin toimisto sijaitsee Hampurissa. Klubin presidentti on Jordanian Prinssi El Hassan Bin Talal ja pääsihteerinä toimii Uwe Möller.

Rooman Klubin vuosikokous pidettiin viime vuoden lokakuussa Helsingissä. Samassa yhteydessä järjestettiin mittava kansainvälinen konferenssi teemanaan "Limits to Ignorance: The Challenge of Informed Humanity". Tämän vuoden syksyllä Rooman Klubi järjestää kansainvälisen konferenssin Virginiassa, Yhdysvalloissa teemalla "Youth: Challenges and Promises for a Better Future - A Cross-Generation Dialogue".

Rooman Klubin Suomen yhdistys toimii Rooman Klubin kansallisena osastona Suomessa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii erikoistutkija Matti Penttilä VTT:ltä ja varapuheenjohtajana professori Markku Wilenius.

Lisätietoja:

Sirkka Heinonen
puh. 020 722 6288, 040 581 1229
sirkka.heinonen@vtt.fi

Rooman Klubi: www.clubofrome.org
Rooman Klubin Suomen yhdistys: www.roomanklubi.fi tai tiedotus@roomanklubi.fi (Tapio S. Linna)

 


Uutta | Uutiset 2005

VTT