VTT Uutta | Uutiset 2005

25.5.

   VTT:n asiamiesverkosto laajenee Rovaniemelle

Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teknologiakeskittymiin. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Rovaniemi. Rovaseutu kuntayhtymä (Elinkeinokehittäjä eero) on tehnyt asiamiessopimuksen VTT:n kanssa.

-Elinkeinokehittäjä eeron tehtävänä on kehittää alueellista innovaatioympäristöä ja yritysten toimintaedellytyksiä alueella. VTT:n asiamiessopimus täydentää ja syventää Elinkeinokehittäjä eeron yrityspalveluita, joita ovat mm. Aurora Borealis Teknologiakeskus, yrityshautomopalvelut sekä erilaiset kehittämishankkeet, toteaa toimitusjohtaja Eila Linna.

Rovaniemen VTT-asiamiehinä toimivat Elinkeinokehittäjä eeron yhteyspäällikkö Heikki Kontiosalo ja projektipäällikkö Juha Lakotieva. Asiamiestehtävät niveltyvät luontevasti heidän nykyiseen työhönsä ja antavat merkittävän lisän uuden teknologiapohjaisen liiketoiminnan kehittämiselle. Heikki Kontiosalon vastuualueena on erityisesti Rovaniemen ICT-turvallisuusalan osaamiskeskittymä sekä muun ICT-yritystoiminnan edellytysten luominen ja toimintaympäristön kehittäminen. Juha Lakotieva toimii puutuoteteollisuuden asiantuntijatehtävissä.

Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti tasaisemmin saatavilla. Erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tuotekehityspalveluja.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä.

Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa elinkeinojen toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille. VTT:n asiamiehiä toimii Rovaniemen lisäksi mm. Joensuussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Nivalassa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa, Valkeakoskella ja Varkaudessa.

Lisätietoja:

Elinkeinokehittäjä eero
Toimitusjohtaja Eila Linna, puh. 040 735 5300

VTT Tuotteet ja tuotanto
Markkinointipäällikkö Teijo Salmi, puh. (09) 456 4650

Yhteyspäällikkö Heikki Kontiosalo, puh. 040 545 4377, heikki.kontiosalo@rovaniemi.fi

Projektipäällikkö Juha Lakotieva, puh. 0400 371 170, juha.lakotieva@rovaniemi.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT