VTT Uutta | Uutiset 2005

1.6.

   VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori huolissaan huipputeknologian viennin laskusta:

Suomella vaihtoehtona vain uuden teknologian kehittäminen ja sen aktiivinen kaupallistaminen kansainvälisille markkinoille

VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori on huolissaan siitä, että huipputeknologian osuus Suomen viennistä on laskenut jatkuvasti vuodesta 2000 lähtien. Vuonna 2000 huipputeknologian viennin arvo oli 11524 miljoonaa € eli 23,3 % viennin koko arvosta. Vuonna 2004 arvo oli enää 8535 miljoonaa € eli 17,7 % koko viennistä. Suomen koko viennin arvo vuonna 2004 oli 56 miljardia €.

VTT:n pääjohtajan mukaan Suomen viennin rakenne on menossa huolestuttavaan suuntaan. Huipputeknologian osuuden tulisi säilyä korkealla tasolla samanaikaisesti, kun Suomi on globalisaation ja halpatuonnin seurauksena kohtaamassa perinteisillä vientituotteillaan yhä kovempia haasteita. Nykyinen kehityssuunta aiheuttaa kansantaloudellemme mukautumisvaikeuksia ja heikentyneitä talousnäkymiä.

VTT korostaa, että Suomen tulisi kilpailla huipputeknologiallaan. Vain siten yritykset voivat työllistää ja tarjota koulutetulle väestölle haasteita.

Yritysten T&K ratkaisee

Tekniikka & Talous -lehden viime viikolla julkaisemasta 100 eniten tutkimukseen ja tuotekehitykseen investoivasta yrityksestä 35 oli vähentänyt tutkimuskuluja. Ilman jatkuvaa investointia tutkimukseen ei korkean teknologian rakenne voi säilyä. Suomella ei myöskään ole paluuta tuotteisiin, joilla on alhainen jalostusaste. Ratkaisuna on kehittää teknologian avulla kilpailukykyä, uusia tuotteita ja samanaikaisesti lisätä aktiivisesti niiden myyntiä.

Suomea muistuttava tilanne on laajemmassa mitassa muodostumassa myös koko EU:ssa. Jo tällä hetkellä EU:lla on vastassa kilpailu huipputeknologialla etenkin USA:n suunnasta, jossa huipputeknologian yritykset toimivat aktiivisesti ja T&K-hankkeisiin sijoitetaan runsaasti projektikohtaista julkista rahaa. Japanissa korostetaan vastaavasti innovaatioiden tärkeyttä kilpailukeinona.

VTT uusii rakennettaan, strategiassa tavoitteena huippuosaaminen ja asiakkaan kilpailukyvyn lisääminen

VTT on uusimassa omia toimintatapojaan ja rakenteitaan voidakseen paremmin toteuttaa strategiaansa. Lähtökohtana on tunnistaa avainteknologiat, yhdistää osaamista ja tarjota sitä aktiivisesti asiakkaille, sekä uusille että nykyisille. VTT:n rakenteissa uudistus merkitsee sitä, että nykyiset tutkimusyksiköt lakkautetaan ja niiden tilalle tulee T&K-osaamista asiakkaan ja sidosryhmien kannalta paremmin tarjoavat toimintoprosessit. VTT haluaa jatkossa toimia entistä lähempänä asiakasta ja enemmän asiakkaidensa yhteistyökumppanina, tuntea asiakkaan markkinat ja tunnistaa liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet. Yhteistyön avulla sekä asiakas että VTT voivat hyötyä enemmän ja tehokkaammin toisistaan.

Vuoden 2006 alusta VTT:n teknologiatoiminnan pohjana on T&K-prosessi, joka rakentuu 45 osaamiskeskuksen varaan. Osaamisen kanavoinnista asiakkaille huolehtii 7 osaamisklusteria sekä erillinen suur- ja avainasiakkaiden liiketoimintaa palveleva Asiakasratkaisut -toiminto.

Strateginen tutkimus -toiminto keskittyy uusien teknologioiden ja kompetenssien kehittämiseen. Testauksesta, analysoinnista ja sertifioinnista vastaa Asiantuntijapalvelut -toiminto. VTT:lle avautuu uusien toimintamallien myötä mahdollisuus osallistua asiakkaidensa liiketoimintaan Yritysratkaisut -toiminnon kautta, joka myös hallinnoi ja kehittää aktiivisesti VTT:n patenttisalkkua.

Uusi organisaatio on nimitetty, ja toimintamalli astuu voimaan vuoden 2006 alusta.

Lisätietoja:

VTT
Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori
Puh. 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

Tietoa VTT:stä
Viestintäjohtaja Olli Ernvall
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi

Pääjohtaja Erkki KM Leppävuori korkearesoluutiokuva>>

Uutta | Uutiset 2005

VTT