VTT Uutta | Uutiset 2005

1.6.

   VTT:n asiamiesverkosto laajenee Lahteen

Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla ja erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tuotekehityspalveluja. Uusimpana asiamiesverkostoon liittyy Lahti. VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori ja Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja Lauri Ylöstalo allekirjoittivat VTT-asiamiestoimintaa koskevan sopimuksen Lahden kaupungintalolla Lahdessa 1.6.2005.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii kahdellatoista paikkakunnalla.

VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä. Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

Lahden seudun VTT-asiamiehiksi nimetyt Ari Kalmari ja Jari Tuominen ovat Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy palveluksessa. Asiamiestehtävät niveltyvät luontevasti heidän nykyiseen työhönsä ja antavat merkittävän lisän Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n tarjoamiin palveluihin.


Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto
markkinointipäällikkö Teijo Salmi
puh. (09) 456 4650
teijo.salmi@vtt.fi

 


Uutta | Uutiset 2005

VTT