VTT Uutta | Uutiset 2005

13.6.

Paperinkuivatus tehokkaammaksi VTT:n ja teollisuuden kehittämällä tekniikalla

Tuotantokapasiteetin kasvu 10-20 %

VTT on kehittänyt yhdessä Metso Paper Oy:n kanssa päällepuhallukseen perustuvaa paperinkuivatustekniikkaa, joka on paperin laadun ja kuivatusnopeuden kannalta perinteistä sylinterikuivatusta tehokkaampi ja edullisempi. Nyt kehitetty uusi Optidry Vertical -tekniikka on myös aikaisempaa edullisempi integroida nykyisiin paperikonelinjoihin, ja tuotantokapasiteetin on arvioitu kasvavan 10-20 %.

Nyt kehitetty uusi Optidry Vertical -paperinkuivatustekniikka perustuu jo aikaisemmin Metso Paper Oy:n kaupallistamaan, paperin ominaisuuksien hallintaa parantaneeseen ja prosessia nopeuttaneeseen päällepuhalluskuivatukseen. Siinä kuumaa ilmaa puhalletaan suurella nopeudella paperin pintaa vasten, jolloin kuivatusnopeus on 3-4-kertainen verrattuna perinteiseen sylinterikuivatukseen.

Päällepuhalluskuivatuksessa paperin keskeiset laatuominaisuudet säilyvät vähintään yhtä hyvinä kuin sylinterikuivatuksessa. Lisäksi tällä uudella tekniikalla voidaan hallita tehokkaasti mm. haitallista käyristymistä. Myös paperin ajettavuus on parantunut huomattavasti.

Viimeisin parannus päällepuhallusteknologiassa on nyt kehitetty uusi, pystysuuntainen kuivatusyksikkö Optidry Vertical. Se on aikaisempaa helpompi ja huomattavasti edullisempi asentaa nykyisiin paperikoneisiin, koska siinä pystytään hyödyntämään paperikoneen alaosan ns. kellaritilaa. Juuri paremman integroitavuuden vuoksi tämän uuden tekniikan odotetaan lisäävän teollisuuden kiinnostusta investoida päällepuhalluskuivatukseen.

Optidry Verticalin ansiosta tuotantokapasiteetin on arvioitu kasvavan 10-20 % ja tämän nopeusparannuksen takaisinmaksuaika on huomattavan lyhyt, 15-18 kuukautta.

Päällepuhallustekniikkaa on kehitetty VTT:llä 1990-luvun alusta lähtien yhteistyössä Metso Paperin kanssa. Aiempi kehitystyö on kaupallistettu Optidry-teknologiana 1990-luvun lopulla. Uusien laskentatekniikoiden odotetaan tehostavan kehitystyötä edelleen ja simulointien käytön kuivatustaseiden laskennassa lisääntyvän varsin voimakkaasti. Tarkentuneen simuloinnin avulla tehtaiden tuotanto ja energiankäyttö tehostuvat.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Terhi Saari, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 2541, 040 061 5396
terhi.saari@vtt.fi

VTT Prosessit
Harri Kiiskinen, erikoistutkija
Puh. 020 722 2646, 040 527 3853
harri.kiiskinen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT