VTT Uutta | Uutiset 2005

15.6.

Tampereen seutukunnassa tarvitaan 3 000 asuntoa vuodessa

Perusparannustarve 100 miljoonaa euroa vuodessa

Tampereen seutukunnassa tarvitaan VTT:n selvityksen mukaan 3 000 uutta asuntoa vuodessa. Tarve pysyy lähes samana seuraavat 15 vuotta. Väestönkasvu selittää suurimman osan tarpeesta. Asuinrakennusten perusparannustarpeeksi lasketaan samaan aikaan noin 100 milj. euroa vuodessa.

Tampereen seutukunnassa asuntotuotannon tason lasketaan säilyvän noin 3 000 asunnossa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä selviää VTT:n tutkimuksesta, jossa seutukunta toimi pilottina uusien asuntojen alueellista tarvetta tutkittaessa. Seutukuntaan kuuluvat kunnat ovat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Suurinta kasvua asuntojen tarpeelle tutkimus osoitti Lempäälässä. Kymmenen vuoden aikana tuotanto kasvaisi Lempäälässä 50 prosentilla. Kasvu selittyy Vuoreksen lasketulla sysäyksellä kunnan väestönkasvuun.

Seutukunnan tuotantotarve on noin 9 asuntoa tuhatta asukasta kohti, kun luku koko Suomessa on noin 6 asuntoa.

Väkiluvun kasvu suurin selittäjä

Yli puolet asuntojen tarpeesta seutukunnassa aiheutuu väestönkasvusta. Vajaa viidennes johtuu väestörakenteen muutoksesta eli ikääntymisestä ja perherakenteen muuttumisesta. Taustana olevat väkilukuennusteet on saatu alueen kunnilta. Ne ovat vähän suuremmat kuin Tilastokeskuksen tekemät ennusteet.

Asuntojen poistuma eli kokonaan pois asumiskäytöstä siirtyminen sekä varauman lisäys aiheuttavat lähiajan tarpeesta viidenneksen. Tarkasteluajan loppua, vuotta 2025 kohti poistuman korvaaminen uusilla asunnoilla kasvattaa merkitystään.

Asumisväljyys maan keskiarvon alapuolella

Asuntopinta-ala asukasta kohti on seutukunnassa 34,6 neliömetriä, kun se maassa keskimäärin on vajaat 37 neliömetriä. Tämä selittyy Tampereella kerrostaloissa olevan asuntokannan suurella osuudella. Kerrostaloasunnot ovat pienempiä kuin pientaloasunnot. Väljyys kasvaa seutukunnassa noin 41 neliömetriin vuonna 2025.

Asuntokuntien keskikoko on seutukunnassa sama kuin maassa keskimäärin, noin 2,1 asukasta. Se pienenee tarkastelukauden loppuun mennessä 1,9:ään.

Asuinrakennusten perusparannustarpeen lasketaan vuoteen 2025 olevan 100 milj. euroa vuodessa. Omakotitaloissa tästä on vajaa kolmasosa, reilu 30 milj. euroa. Kerrostaloihin summasta tulisi sijoittaa noin 60 milj. euroa, rivitaloihin 10 milj. euroa. Vuosittain perusparannettavissa rakennuksissa on noin 4 000 asuntoa.

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Johtava tutkija Erkki Lehtinen
Puh. 020 722 3420
erkki.lehtinen@vtt.fi

Atk-suunnittelija Liisa Jaakkonen
Puh. 020 722 3449
liisa.jaakkonen@vtt.fi

Kuvia: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/asunto/


Uutta | Uutiset 2005

VTT