VTT Uutta | Uutiset 2005

22.6.

Hyvä mobiilipalvelu on muutakin kuin helppokäyttöinen

Kuluttajat odottavat mobiilipalveluilta henkilökohtaisuutta, paikallisuutta ja ajankohtaisuutta

Hyvä mobiilipalvelu tarjoaa liikkuvalle käyttäjälle tilanteeseen sopivaa tietoa tai palveluita tai täydentää matkaviestimen roolia henkilökohtaisena viestintävälineenä. Kuluttajat ottavat palvelut käyttöönsä helpommin, jos he saavat havainnollisia kuvauksia siitä, miten palvelu voisi näkyä heidän arjessaan. Sen lisäksi palvelulta edellytetään helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta ja käyttöönoton vaivattomuutta. Nämä seikat käyvät ilmi VTT:n ryhmäpäällikön Eija Kaasisen väitöstutkimuksesta, joka tarkastetaan 22. kesäkuuta.

Kaasinen tunnistaa väitöstyössään neljä tekijää, jotka vaikuttavat palvelujen hyväksyttävyyteen: merkitys käyttäjän arjessa, helppokäyttöisyys, luotettavuus ja käyttöönoton vaivattomuus. Mobiililaitteiden helpon mukana kuljetettavuuden ja monipuolistuvien ominaisuuksien yhteen sovittaminen vaatii uusia ratkaisuja käytön helpottamiseksi. Helppokäyttöisyys ei kuitenkaan sinänsä takaa palvelun hyväksyttävyyttä, vaan palvelun tulee tarjota merkityksellistä sisältöä liikkuvalle käyttäjälle.

Palvelujen käyttöönoton edistämiseksi kuluttajat tarvitsevat Kaasisen mukaan ymmärrettävää tietoa uusista palveluista: ei ominaisuuslistoja vaan konkreettisia kuvauksia siitä, miten palvelu voisi näkyä heidän arjessaan.

Paikannuspalvelut nostivat esiin yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset, jotka liittyvät laajempaan luotettavuuden teemaan. Luotettavuus sisältää myös teknisen toimivuuden sekä tarjotun tietosisällön kattavuuden ja oikeellisuuden.

Kaasinen analysoi väitöstyössään VTT:llä tehtyjen mobiilipalvelujen käyttäjätestien tuloksia. Tutkimukset on tehty osana teknologian kehittämishankkeita ja niissä on kenttätesteissä pilotoitu matkapuhelimessa toimivia, kuluttajille suunnattuja mobiilin Internetin palveluja sekä paikannuspalveluja.

VTT Tietotekniikassa Tampereella ryhmäpäällikkönä työskentelevän Eija Kaasisen väitöskirja ”User Acceptance of Mobile Services – Value, Ease of Use, Trust and Ease of Adoption” tarkastetaan 22.6. klo 12.00 Tampereen teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolla Tietotalon salissa TB104 (Korkeakoulunkatu 1).

Väitöskirja: http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2005/P566.pdf

Lisätietoja:
VTT Tietotekniikka
Eija Kaasinen, ryhmäpäällikkö
Puh. 020 722 3323
eija.kaasinen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT