VTT Uutta | Uutiset 2005

27.6.

VTT:n menetelmällä sairaankuljetusten riskit paremmin selville

VTT:n johdolla kehitetään menetelmä, jolla sairaankuljetusten riskit määritellään nykyistä paremmin. Menetelmällä saatavien tulosten perusteella kuntien viranomaiset ja alan palveluja tarjoavat yhteisöt ja yritykset voivat parantaa sairaankuljetusten turvallisuutta. Samalla paranevat myös apua tarvitsevan potilaan turvallisuus ja edellytykset saada yhä parempaa lääketieteellistä ensihoitoa.

Potilaan kiireelliseen lääkinnälliseen ensihoitoon ja kiireettömään siirtoon sisältyy monia työntekijöihin kohdistuvia riskejä. Hätätilanteessa hälytyskeskus saattaa joutua välittämään ambulanssin hyvin vajavaisten tietojen perusteella, ja hälytysajo yhä kasvavan muun liikenteen seassa on aina riski. Hälytyskohteen yllättävät tilanteet saattavat myös olla riski sairaankuljettajille, ja lisäksi turvavarusteet ja potilaan nosto- ja siirtovälineet voivat olla epätarkoituksenmukaisia ja niiden käyttö on toisinaan puutteellista.

Sairaankuljetusten riskejä ja niiden mahdollisia seurauksia on aiemmin tutkittu vain vähän. VTT:n kehittämän menetelmän avulla kuljetusten turvallisuusriskit luokitellaan järjestelmällisesti. Kattavasta riskienarvioinnista hyötyvät sairaankuljetuksista päättävät ja kuljetusten työntekijät, ambulanssikalustoa valmistavat yritykset ja ensihoidon ajoneuvo- ja työvälinehankinnoista päättävät viranomaiset.

VTT:n kehittämällä menetelmällä saatavien tulosten perusteella sairaankuljetuksessa osataan varautua nykyistä paremmin ja turvallisemmin sekä kiireellisiin että kiireettömiin sairaankuljetustehtäviin. Menetelmä antaa välineet turvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi yritykset osaavat kehittää ja valmistaa uusimpien standardien mukaista sairaankuljetuskalustoa, ja hankinnoista vastaavat voivat verrata menetelmällä nykyistä paremmin tarjouksia kalustosta ja välineistä.

Menetelmän kehitystyöhön sisältyen sairaankuljetusten riskejä tutkitaan käytännössä parhaillaan Tampereella ja Hyvinkäällä. Niissä kirjataan talteen ns. läheltä piti -tilanteita, joista olisi voinut syntyä tapaturma tai sairauspoissaolo. Nykyisin tilastoihin tulevat jo sattuneet tapaturmat.

Sairaankuljetusalalla työskentelee 2500 työntekijää. Ala on yhtä tapaturma-altis kuin hyvin vaarallisena pidetty rakennusala. Sairaankuljetuksen turvallisuuden ja riskienhallinnan tutkimusta johtaa VTT. Siihen osallistuvat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Tampereen aluepelastuslaitoksen lisäksi Suomen Sairaankuljetusliitto ry. Tutkimuksen rahoittavat VTT, Työsuojelurahasto ja Lääkelaitos sekä yrityksistä Frestems, Mediseam, Pensi Rescue ja Tera-Kori.

Kahdeksan kunnan Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tekee 28000 sairaankuljetusta vuodessa, keskimäärin noin 80 päivässä. Laitoksen mukaan alan riskeiksi on tunnistettu liukastuminen, muu liikenne, kohteen vaikea saavutettavuus, liian vähäiset ennakkotiedot avun tarvitsijasta, henkinen kuormitus, väkivaltaisuus ja mm. tartuntataudit. VTT:n tutkimus on tärkeä, koska alan turvallisuuden ja riskien merkityksistä on vain ”näppituntuma”. Lisäksi alan työntekijät ikääntyvät ja alaa kohtaan osoitetaan taloudellisia säästöpaineita. VTT:n menetelmällä kuntien päättäjät saavat tietoja järjestääkseen tehokasta ja turvallista ensihoitoa ja sairaankuljetusta. 

Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto                                  
Sirra Toivonen, tutkija                                       
puh. 020 722 3778, 040 729 1744                       

sirra.toivonen@vtt.fi

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
Marja Sopanen, sairaankuljetuspäällikkö
puh. (09) 8394 0009, 040 099 3304
marja.sopanen@vantaa.fi

Kuvalinkki: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/ambulanssi/

Kuvateksti: VTT:n ja pelastuslaitosten asiantuntijat ovat perehtyneet sairaankuljetuksista työntekijöille aiheutuviin riskeihin. Kuva: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.

 
Uutta | Uutiset 2005

VTT