VTT Uutta | Uutiset 2005

15.7.


VTT:n kehittämällä prosessilla radioaktiivisen hartsin varastointi ja loppusijoitus sekä edullisemmaksi että turvallisemmaksi

VTT on kehittänyt matalalämpötilaisen plasmapolttoprosessin ydinvoimalaitoksen primäärikierrossa käytettävän vedenpuhdistushartsin polttamiseksi hallitusti ja turvallisesti. Radioaktiivisen jätteen varastointi tuhkana vie vähemmän tilaa ja on paremmin hallittavaa. Nyt VTT ja yhteistyökumppanit ovat tehneet toimeksiantosopimuksen puolimittakaavaisen plasmapolttoprosessin pilotin rakentamisesta.

Hartsia käytetään ydinvoimalaitoksen primäärikierron vedenpuhdistamiseen, jolloin hartsista tulee radioaktiivista. Poltettaessa radioaktiivisuus ei vähene, mutta tilavuus voi pienentyä jopa kymmenesosaan, jolloin varastointi- ja loppusijoituskustannukset ovat voimalaitokselle huomattavasti edullisemmat. Hartsi on orgaaninen tuote ja säteilyn vaikutuksesta siinä syntyy kaasuja, mikä voi olla pitkäaikaisvarastoinnissa ja loppusijoituksessa ongelmallista.

Plasmapolton avulla radioaktiivista hartsia voidaan polttaa hallitusti ja turvallisesti. Plasmapoltossa hartsia poltetaan alipaineella kammiossa, jolloin lämpötila voidaan pitää riittävän alhaisena. Poltosta jäävä radioaktiivinen tuhka on kemiallisesti hartsia stabiilimpaa eikä esimerkiksi kehitä kaasuja säteilyn vaikutuksesta. Tuhka voidaan vaikka valaa betoniin, jolloin se on turvallinen varastoida.

Toimeksiantosopimuksen mukaan VTT:n tiloihin rakennetaan puolimittakaavainen plasmapolton pilot-prosessi. Pilot-hankkeen tavoitteena on osoittaa prosessin kelpoisuus täysmittaiseksi teolliseksi prosessiksi ja samalla optimoida prosessin parametrit teollisen polttoprosessin rakentamista varten. Pilot-hanke perustuu VTT:llä tehtyyn kokeelliseen tutkimukseen sekä sitä tukeviin mallilaskuihin, joiden mukaan prosessi olisi toteuttavissa myös teollisessa mittakaavassa.

Pilot-hankkeen kesto on kaksi vuotta. Kaupallisessa käytössä prosessi on tavoitteiden mukaan viiden vuoden päästä. Prosessille on myös tehtyjen markkinaselvitysten perusteella kansainvälisiä markkinoita erityisesti Euroopassa.

Tavoitteena on rakentaa kevyt prosessi, joka olisi toteutettavissa yhden ydinvoimalaitoksen tarpeisiin. Radioaktiivisen jätteen kuljetusta vältetään, joten edullisinta jäte olisi polttaa laitospaikalla. Prosessi on mahdollista rakentaa myös siirrettäväksi niin, että sitä voidaan kuljettaa voimalaitosten välillä.

Hankkeen vetäjänä on Suomessa ioninvaihtohartseja valmistava Finex Oy. Hankkeen muut yhteistyökumppanit ovat TVO, Fortum Generation sekä Tekes.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Antero Tiitta, johtava tutkija
puh: 020 722 6350
antero.tiitta@vtt.fi

VTT Prosessit
Seppo Vuori, johtava tutkija
puh: 020 722 5067
seppo.vuori@vtt.fi 


Uutta | Uutiset 2005

VTT