VTT Uutta | Uutiset 2005

15.8.

Nanohiukkasten mahdollisesti aiheuttamat terveyshaitat selville

VTT kehittää uusia menetelmiä nanohiukkasten havaitsemiseen

Nanoteknologia on voimakkaasti kasvava teollisuuden ala, joka avaa monia uusia mahdollisuuksia. Nanomateriaalien aiheuttamia mahdollisia terveyshaittoja ei kuitenkaan ole vielä kyetty arvioimaan. VTT kehittää EU-projektissa uusia, tehokkaita menetelmiä nanohiukkasten havaitsemiseksi. Projektin tavoitteena on kehittää myös uusi, nopea menetelmä hiukkasten myrkyllisyyden määrittämiseksi solukokeilla.

Nanopartikkelit ovat hyvin pieniä hiukkasia, joiden halkaisija on alle 100 nm eli millimetrin miljoonasosaa. Nanorakenteisten materiaalien ominaisuudet poikkeavat merkittävästi tavanomaisista materiaaleista ja niillä on täysin uudenlaisia sovelluksia mm. elektroniikassa, energia- ja ympäristötekniikassa sekä lääketieteessä. Nanopartikkelien teollinen tuotanto ja käyttö tulee olemaan merkittävä ajava voima nanoteknologian käyttöönotolle teollisissa tuotantoprosesseissa tällä vuosisadalla. Ekonomistit ovat arvioineet, että nanomateriaalien maailmanlaajuiset markkinat ovat 700-1000 miljardia euroa vuonna 2011.

Yksittäisten nanohiukkasten kulkeutuminen ihmisen hengitysteihin ja sieltä elimistössä eteenpäin tai suoraan ihon läpi voi mahdollisesti aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Tätä pidetään kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, mutta nämä seikat tulee tarkoin selvittää, jotta nanomateriaalien kehitys voi jatkua suotuisissa olosuhteissa. VTT:n tehtävänä tässä projektissa on selvittää erilaiset mahdollisuudet nanohiukkasten ominaisuuksien, kuten koon, kemiallisen koostumuksen ja muodon määrittämiseksi, sekä kehittää uusia mittaus- ja karakterisointimenetelmiä. VTT osallistuu myös teollisuuslaitoksissa toteutettavan nanopartikkeleiden tarkkailun suunnitteluun ja toteutukseen.

EU:n 6. puiteohjelmaan NMP (Nanotechnology and nanosciences, knowledge-based multifunctional materials and new production processes and devices) kuuluvan NanoSafe2-projektin kokonaisbudjetti on 11,3 miljoonaa euroa ja VTT:n osuus on 1,1 miljoonaa euroa. Projektissa on mukana 8 teollisuusosapuolta ja 16 tutkimuslaitosta ja yliopistoa. Keväällä alkaneen projektin kesto on neljä vuotta ja sitä koordinoi Dr. Frederic Schuster, CEA Laboratory of Technological Innovation for New Energies and Nanomaterials Ranskasta.

Lisätietoja:
VTT Prosessit
Jorma Jokiniemi, tutkimusprofessori
Puh. 040 505 0668
jorma.jokiniemi@vtt.fi

http://www.nanosafe.org


Uutta | Uutiset 2005

VTT