VTT Uutta | Uutiset 2005

23.8.

VTT tutki uudisrakennusten sisäilmaa

Laatu paranee puolessa vuodessa

Uusien asuntojen sisäilman laatu ei luovutusvaiheessa saavuta Sisäilmastoluokituksen tavoitearvoja, mutta yleensä se paranee puolessa vuodessa hyvälle tasolle.  Laatutason paranemiseen ja pysyvyyteen vaikuttavat kuitenkin ilmastointijärjestelmän toimivuus sekä sisä- ja ulkoilman kosteus ja lämpötila.

VTT:n tutkimuskohteina oli seitsemän hyvän rakennustavan mukaan toteutettua asuinrakennusta Helsingissä ja yksi Turussa. Näissä rakenteiden rakennusaikainen kosteus oli pidetty hallinnassa, ja rakennusmateriaalit olivat vähäpäästöisiä.

Tutkimuksissa mitattiin paras sisäilman laatu niissä kohteissa, joissa oli koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä.  Päästömittaukset osoittivat myös, että materiaalin päästöt rakenteessa ovat korkeampia kuin laboratorio-olosuhteissa. Todellisuudessa rakenne ja sen ominaisuudet yhdessä ulkoisten olosuhteiden kanssa vaikuttavat yksittäisten materiaalien päästöihin. 

VTT:n keräämää sisäilma- ja päästötietoa hyödynnetään rakentamisen laadunseurannassa ja sisäilmaongelmien arvioinnissa. 

Tulosten perusteella VTT on kehittänyt myös menetelmän vaurioituneiden rakenteiden päästömittauksiin käyttökohteessa.  Menetelmällä saadaan selville, onko sisäilmaongelma peräisin rakenteen epäpuhtauksista tai liiallisen kosteuden aiheuttamasta hajoamisesta. Lisäksi VTT on laatinut ohjeen päästöjen ja sisäilman laadun määrittämiseen.

Uusista rakenteista haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja ammoniakki saattavat aiheuttaa väsymystä ja erilaisia ärsytysoireita. Näitä ei tutkimuksessa kuitenkaan havaittu. Asukastyytyväisyys oli uudisrakennuksissa alusta alkaen hyvä. 

Sisäilmastoluokituksen on laatinut Sisäilmayhdistys ry yhteistyössä rakennusalan kanssa. Hanketta tuki ympäristöministeriö.

Lisätietoja:
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Erikoistutkija Kristina Saarela
puh. 020 722 5292
kristina.saarela@vtt.fi

Raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2281.pdf


Uutta | Uutiset 2005

VTT