VTT Uutta | Uutiset 2005

6.9.

   VTT kehittää reaaliaikaista laaduntarkkailuteknologiaa

Lääkeaineiden laatu ja kustannustehokkuus lisääntyvät

VTT kehittää uutta menetelmää, joka nopeuttaa laadunvalvontaa ja lyhentää lääkeaineiden tuotekehitykseen käytettyä aikaa. Tämä uusi menetelmä parantaa myös lääkkeiden valmistuksen kilpailukykyä vähentäen kustannuksia. VTT tekee yhteistyötä johtavan lääkeyritys GlaxoSmithKlinen (GSK) kanssa parantaakseen lääkkeiden tuotetarkastusta käyttäen prosessianalyysiteknologiaa (PAT). PAT-teknologian avulla kehitetään lääketuotannon prosessianalyysejä reaaliaikaisiksi, ja vähennetään siten huomattavasti kustannuksia.

VTT:n optiset mittausmenetelmät lääkkeiden prosessituotantoanalyysissä auttavat lääkeyrityksiä parantamaan lääkeaineiden laatua ja turvallisuutta. Lääkkeiden tuotantokulut vaikuttavat lääkkeiden hintaan, sillä noin 40 prosenttia lääkkeen hinnasta on valmistuskuluja.

Lääkkeiden valmistuksen suurimpia ongelmia on nopean ja luotettavan mittaustekniikan puute. Tällä hetkellä laatumittausteknologiaa tehdään hitailla laboratorioanalyyseillä, joilla ei pystytä tekemään reaaliaikaisia laaduntarkistuksia. Itse lääkkeen valmistamiseen kuluu noin kaksi päivää, mutta koko valmistusprosessiin saattaa mennä jopa 40-60 päivää.

VTT:llä työskentelee yksi maailman laajimmista tämän alan asiantuntijaryhmistä, joka kehittää uusia prosessimittauslaitteita. VTT on kehittänyt aikaisemmin huipputekniikan optisia mittauslaitteita muille prosessiteollisuudelle, kuten paperi- ja metalliteollisuuksille. Tämän projektin haaste on suomalaisen prosessimittaustiedon siirtäminen ja käyttö lääkeprosesseissa. VTT tekee yhteistyötä GSK:n kanssa parantaakseen eniten myytyjen lääkkeiden valmistusprosessia PAT-teknologiaa hyväksikäyttäen.

VTT:n ja GSK:n välinen sopimus on merkittävä VTT:lle, sillä tämän kaksivuotisen projektin arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Projektin päämääränä on luoda ja kehittää uusia innovatiivisia mittausmenetelmiä, jotka kasvattavat suomalaisten mittaus- ja anturiyritysten liiketoimintaa. Mittauslaitteita testataan useissa eri tuotantolinjoissa, mukaan lukien GSK:n tehtaat Englannissa, Italiassa, Espanjassa ja Kanadassa.

Lisätietoja:

kuva: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/pat/jsuhonen.jpg

VTT Elektroniikka
Tutkimusalueen varapäällikkö Janne Suhonen
Puh. 020 722 2298
janne.suhonen@vtt.fi

GlaxoSmithKline Suomi
Lääketieteellinen johtaja Kari Varkila
Tel. +358 50 4200 496
kari.varkila@gsk.com

GlaxoSmithKline International
Senior Vice President, Doctor Dermot Moynihan
World Wide Chemical Development
+44 1438763178

Engineering Director, Doctor Jim Fox
New Product and Global Supply Division
+44 1920863654

Lisätietoja VTT:stä

Viestintäjohtaja Olli Ernvall
Puh. 020 722 6747
olli.ernvall@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT