VTT Uutta | Uutiset 2005

13.9.

   VTT kehittää etätunnistusta

Radiotunnistus tuomassa tehoa sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätykseen

VTT:n tutkimusten mukaan radiotunnistuksen avulla voidaan jo lähivuosina tunnistaa tuote ja sen tuottaja myös metalleja sisältävän sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyn kaikissa vaiheissa. Tämä mahdollistaa muun muassa kustannusten oikeudenmukaisen kohdentamisen tuottajille uuden EU-direktiivin mukaisesti.

Elokuun puolivälissä voimaan tullut EU-direktiivi velvoittaa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat huolehtimaan käytöstä poistuvien laitteiden kierrätyksestä ja sen kustannuksista. Käytännössä tuotteisiin liittyvän tiedon on oltava ajan tasalla ja eri osapuolten saatavilla tuotteen koko elinkaaren ajan.

Ensimmäiseksi VTT tutki näyttöpäätteiden tunnistamista Kuusakoski Oy:n kuvaputkilaitteiden purkulinjalla Heinolassa sekä kierrätysastioiden tunnistamista Ekokem Oy:llä Riihimäellä.

Tutkimustulosten mukaan radiotunnistusta (RFID, Radio Frequency Indentification) on jo mahdollista hyödyntää sovelluksissa, joissa materiaalivirta on lyhyt, materiaali on suljetussa kierrossa tai tuote on kookas tai kallis.

Uudessa tutkimushankkeessa VTT luo valmiuksia laitteisto- ja järjestelmätoimittajille RFID-teknologiaan perustuvien tiedonhallintajärjestelmien tuotteistamiseen ja käyttöönottoon. Lisäksi parannetaan jätteen tuottajien ja jätealan toimijoiden mahdollisuuksia soveltaa ja hyödyntää näitä järjestelmiä.

Radiotunnistus on yleistymässä perinteisen viivakoodin rinnalla. Useat kansainväliset kauppaketjut sekä teollisuus- ja kuljetusyritykset ovat jo ottaneet sen käyttöön.

Menetelmässä tuotteeseen kiinnitetyn saattomuistiin eli tagiin tallennetut tuotetiedot luetaan langattomasti. Lukeminen onnistuu tuotepakkauksen läpi jopa kolmen viiden metrin etäisyydeltä. Tunnisteen likaantuminen ei häiritse lukemista. Kymmenienkin tunnisteiden lukeminen onnistuu samanaikaisesti. Lukulaitteesta tieto siirtyy langattomasti yritysten tietojärjestelmiin. Nämä ominaisuudet mahdollistavat toimintojen ja tiedonhallinnan automatisoinnin.

Kuvalinkki: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/radiotunnistus/

Kaavio: Radiotunnistuksella tuotetieto pysyy oikeellisena ja hallinnassa koko elinkaaren ajan. Käsittelyviiveet ja virheet vähenevät.

Kuva: Radiotunnisteita


Lisätietoja:

VTT Tuotteet ja tuotanto                                
Projektipäällikkö Markku Hentula                   
Puh. 020 722 5351                                                 
Markku.Hentula@vtt.fi                                   

VTT Tietotekniikka
Erikoistutkija Pekka Pursula
Puh. 020 722 7137
Pekka.Pursula@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

       

VTT