VTT Uutta | Uutiset 2005

16.9.

   VTT:n mukaan suomalaisyritykset kehittävät ja kaupallistavat radikaalimpia tuotteita kuin koskaan ennen

VTT:n huomenna 17.9. tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan suomalaisyritykset kehittävät ja kaupallistavat markkinoiden kannalta radikaalimpia tuotteita kuin koskaan ennen ja ovat siten luomassa maailmanlaajuisesti uutta teknologiaa. Tämä ilmenee VTT:n kokoamasta tietokannasta, joka kattaa merkittävän osan suomalaisista tuoteinnovaatioista vuosilta 1945-1998. Suomalainen innovaatiotietokanta on ainutlaatuinen koko maailmassa pitkän ajanjaksonsa sekä innovaatioista ja innovatiivisista yrityksistä kerätyn yksityiskohtaisen tiedon ansiosta. Lisäksi se on tällä hetkellä ainoa toiminnassa oleva ja jatkuvasti päivitettävä innovaatiokeskeinen tietokanta maailmassa.

VTT:n tutkija Jani Saarinen on kerännyt väitöstyössään yksityiskohtaista tietoa suomalaisista tuoteinnovaatioista sekä niiden kehityksestä ja kaupallistamisesta vastaavista yrityksistä vuosilta 1945-1984. Yhdistettynä jo olemassa olevaan, vuodet 1985-1998 kattavaan VTT:n innovaatiotietokantaan, nyt on mahdollista tarkastella innovaatioiden, yritysten ja taloudellisen kehityksen välillä vallitsevia yhteyksiä sekä kuvailla innovaatioiden ominaisuuksissa, innovaatioprosesseissa sekä yritysten rakenteissa tapahtuneita muutoksia pitkällä aikavälillä.

VTT:n tutkimuksessa on huomionarvoista suomalaisten innovaatioiden kansainvälisten markkinoiden kannalta tarkasteltuna uutuusasteen tasainen ja jatkuva nousu vuosien 1945 ja 1998 aikana. Tulosten valossa näyttää siltä, että suomalaiset yritykset eivät enää tyydy ulkomaisten teknologioiden soveltamiseen ja sen modifioimiseen Suomen olosuhteita vastaavaksi. Sen sijaan yritykset mitä enenevässä määrin ovat kehittämässä ja luomassa maailmanlaajuisesti uutta tekniikkaa ja teknologiaa.

Myös innovaatioiden kehitysajoissa on tapahtunut muutoksia. Yleisellä tasolla tarkasteltuna innovaatioiden kehitysajat eivät näyttäisikään vallitsevan käsityksen mukaan lyhenevän jatkuvasti, vaan ennemminkin heilahtelevan keskimääräisesti neljän vuoden molemmin puolin. Merkittävää on myös pienten innovatiivisten yritysten (1-9 henkilöä) jatkuva kasvu 1960-luvun lopulta 1990-luvun alkupuolelle saakka. Innovatiiviset yritykset näyttävät myös menestyvän keskiarvoa paremmin usealla eri tavalla mitattuna.

Väitöstutkimuksesta saadut tulokset voidaan jakaa kahteen eri ryhmään: innovaatioissa sekä innovatiivisissa yrityksissä tapahtuviin muutoksiin. Saarinen tarkastelee innovaatioihin liittyviä muutoksia muuttujien avulla, mm. alkuperän ja idean, osaamispohjan, patentoinnin, uutuusasteen, kehitysajan pituuden sekä tuoteryhmän perusteella. Innovaatioprosessit ja innovaatioiden ominaisuuksien muuttuminen ajan myötä ei ole uutta, mutta sen sijaan tieto siitä, minkälaisten lainalaisuuksien vallitessa nämä muutokset tapahtuvat ja miten ne linkittyvät taloudelliseen kehitykseen yleensä, ovat asioita, joita ei tähän asti ole lukuisista yrityksistä huolimatta päästy ratkaisemaan. Innovatiivisten yritysten kohdalla on mahdollista tarkastella suurten ja pienten, kuten myös uusien ja vanhojen yritysten välisiä eroja innovaatiotoiminnassa sekä toimialakohtaisia eroja, innovaatioiden vaikutuksia yritysten ja toimialojen menestymiseen.

Tietokannasta löytyvät tiedot noin 3100 innovaatiosta. Innovaatiotiedon lisäksi tietokannassa on tiedot noin 1600 suomalaisesta yrityksestä, jotka ovat vastanneet innovaatioiden kaupallistamisesta ja niiden kehityksestä. Myös tiedot suomalaisten yritysten T&K-toiminnan aloitusajankohdista sekä niiden laajuudesta on nyt myös selvitetty ensi kertaa.

Kuluvan syksyn aikana tietokantaa päivitetään kattamaan vuodet 1999-2004. Seuraavien viiden vuoden aikana on tarkoitus laajentaa tietokantaa kattamaan vuodet 1907-2007.

Jani Saarisen väitöskirja "Innovations and Industrial Performance in Finland 1945-1998" tarkastetaan Lundin yliopiston taloushistorian laitoksella 17. syyskuuta 2005 kello 10.15.

Lisätietoja:
Jani Saarinen, tutkija
VTT Teknologian tutkimus
Puh. 020 722 4258
jani.saarinen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT