VTT Uutta | Uutiset 2005

4.10.

   VTT:ltä uutta teknologiaa bioetanolin hajautettuun tuotantoon

Maatalous- ja elintarviketuotannon sivuvirrat syntypaikalla etanoliksi

VTT kehittää uudenlaista prosessia, jolla maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivutuotevirrat saadaan käsiteltyä syntypaikalla etanoliksi.


Käymiseen ja siihen yhdistettyyn haihdutukseen perustuva yhtenäinen prosessi tuottaa 40-prosenttista etanoli-vesiseosta jatkojalostettavaksi polttoainekäyttöön, esimerkiksi sekoitettavaksi bensiineihin.

Lisäksi prosessi tuottaa lähes puhdasta vettä. Käymättömän aineen määrää ja laatua voidaan hallita, mikä mahdollistaa sille useita hyötykäyttötapoja.

Menetelmän investointi- ja käyttökustannukset tuotettua etanolitonnia kohti ovat kilpailukykyisiä myös pienessä mittakaavassa. Teknisesti uusi prosessi on sovellettavissa hajasijoitettuun etanolituotantoon helpommin kuin suurissa etanolin valmistuslaitoksissa käytetyt tekniikat.

Prosessi on erittäin ympäristömyönteinen. Tuotettu polttoaine-etanoli vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Toisaalta maatalouden ja elintarviketeollisuuden jäte- ja jätevesimäärät pienenevät. Näin prosessi tukee sekä Kioton tavoitteita että EU:ssa asteittain voimaan tulevia jäteasetuksia.

Suomen peruna-, leipomo- ja maitojalosteteollisuuden sivutuotevirroista on mahdollista saada etanolia noin 30 000 tonnia. Tämä on noin neljännes siitä biopolttoainemäärästä, mitä Suomen olisi EU:n tavoitteen mukaan lisättävä polttonesteisiin vuonna 2005.

VTT:n lisäksi kehityshanketta on rahoittanut tutkimusvaroistaan maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeeseen on osallistunut myös useita teollisuusyrityksiä. Onnistuneiden laboratorio- ja koetehdasajojen jälkeen siirrytään vielä tämän vuoden aikana koetehdasmittakaavaan.

Lisätietoja:

VTT Prosessit
Tutkija Antti Pasanen
Puh. 020 722 6159
antti.pasanen@vtt.fi

Kuvalinkki: http://www.vtt.fi/vtt/uutta/2005/img/etanoli/etanoliprosessi.jpg

Kuvateksti: Uuden etanoliprosessin koeajot ovat menossa VTT:n Rajamäen koetehtaalla. Tutkimusinsinööri Pertti Tiitola VTT:ltä valvoo prosessia. VTT:n tutkija Antti Pasanen esittelee näytteitä käymisraaka-aineesta ja siitä valmistetusta kirkkaasta etanoli-vesiseoksesta.


Uutta | Uutiset 2005

VTT