VTT Uutta | Uutiset 2005

28.10.

   VTT:n menetelmillä voidaan laskea kansainvälisten vientiprojektien riskit

VTT:n kehittämät menetelmät helpottavat teollisuuden vientiprojektien riskien hallintaa niiden koko elinkaaren ajan. Menetelmien avulla kansainvälisten vientiprojektien tarjous-, sopimus-, käynnistys-, toteutus- ja lopputarkastusvaiheiden riskien käsittely helpottuu ratkaisevasti. Menetelmiä käyttäen yritys tunnistaa yhä paremmin vientiin perustuvan liiketoimintansa riskit ja menestystekijät sekä säästää näin kustannuksia.


Vientiprojektien riskienhallinnan menetelmät edesauttavat tilaaja-toimittaja-suhteen kehittymistä projektikumppanuudeksi. Ne helpottavat erilaisten, maailmanlaajuiseen tai eri maanosiin suuntautuvien vientiprojektien riskien ja menestystekijöiden tunnistamista ja nopeaa reagointia suunnitelmista mahdollisesti poikkeaviin projektitilanteisiin. Siten projektin suoritus ja lopputulos ovat mahdollisimman korkealaatuisia kustannuksia kuitenkin säästäen.

Menetelmät perustuvat VTT:n tutkimuksiin yritysten käytännön kokemuksista koskien vientiprojektien riskejä ja menestystekijöitä. Menetelmät soveltuvat erilaisiin yritysten projektinhallintakulttuureihin, ja projektien riskienhallinta voidaan räätälöidä maailmanlaajuiseen tai esimerkiksi tietylle alueelle suuntautuvaa vientitoimintaa varten. Menetelmien käytön alkuvaiheessa VTT antaa asiantuntija-apua, mutta vähitellen yritykseen muodostuu oma, vahva, projektien elinkaaria vahvistava vientiprojektien hallintakulttuuri.

VTT:n kehittämiä vientiprojektien riskienhallinnan menetelmiä käyttävät nykyisin Kone Oy, Posiva, TVO ja mm. sveitsiläinen energia-alan yritys CAPAS AG. Menetelmien käsikirja- ja ohjeaineisto on englanninkielinen ja sitä käytetään myös koulutusaineistona yritysten vientitoiminnasta vastaavalle johdolle. VTT:n kehittämät menetelmät soveltuvat eri teollisuusalojen vientiprojektien riskien käsittelyyn. Ne pohjautuvat aiempaan työhön, jossa VTT kehitti riskien hallintamenetelmät vastaamaan rakennusalan yritysten tarpeeseen hallita hyvin rakennusvientiprojektien elinkaarienaikaiset eri projektivaiheiden riskit ja säästää kustannuksia.

Lisätietoja: http://cic.vtt.fi/eds/temper.htm

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Kalle Kähkönen, johtava tutkija
puh. 020 722 4560
kalle.kahkonen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT