VTT Uutta | Uutiset 2005

1.11.

   VTT:n johdolla luodaan tehokasta tietojärjestelmää uudelle tavarankuljetuskäytävälle Pohjoismaiden ja Kaakkois-Euroopan välille

Sukkulajuna vaihtoehtona ruuhkaisille Euroopan teille

VTT on tutkinut uuden kuljetuskäytävän käyttöönottoa Pohjoismaiden ja kaakkoisen Euroopan välille. Tieto uuden logistisen käytävän tuomista mahdollisuuksista on tärkeää erityisesti niille yrityksille, jotka vievät tuotteitaan Keski- ja Kaakkois-Eurooppaan Puolan kautta. Käytävä toimisi vaihtoehtona ruuhkautuneille ja kustannuksiltaan korkeille, perinteisille Euroopan moottoriteille. Se avaisi uusia mahdollisuuksia kasvaville, laajentuneen EU:n markkinoille. Kuljetuskäytävälle luotiin tietopalveluarkkitehtuuri VTT:n johdolla.


VTT on mukana kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on uusi kuljetuskäytävä, Pol-Corridor. Hankkeessa on selvitetty mahdollisuuksia intermodaalikuljetuksiin, jossa tavaraa kuljetetaan kahta tai useampaa kuljetusmuotoa käyttäen yhdessä ja samassa kuljetusyksikössä ilman, että tavaraa joudutaan välillä käsittelemään kuljetusmuotoa vaihdettaessa.

Hankkeen alussa selvitettiin kuljetuskäytävällä kulkevan ”sukkulajunan” tarvetta. Kysyntää olisi noin kymmenelle viikoittain kulkevalle rahtijunalle. ”Blue Shuttle Train” -sukkulajuna kulkisi Puolan (Szczecin) ja Itävallan (Wien) logistiikkakeskusten välillä ja sen pääteasemilla olisi tehokas syöttö- ja jatkokuljetus laivalla tai rekka-autolla. Myös nykyisellään tärkeät toimitukset Gdanskin/Gdynian kautta on tutkittu. Puolan ja Tsekin rautatiet aikovat kokeilla junan liikennöintiä vielä vuoden 2005 aikana.

VTT:n johdolla luotiin kuljetuskäytävälle tietopalveluarkkitehtuuri. Se antaa suuntaviivat tiedonsiirron järjestämiseksi eri osapuolten kesken. Arkkitehtuurin avulla IT-yritykset löytävät uusia asiakkaita ja sovelluskohteita järjestelmätuotteilleen kansainvälisiltä markkinoilta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kaupallisia järjestelmiä kartoitettiin yleisen arkkitehtuurin pohjalta ja kansainväliseen rahtiliikenteeseen liittyen Suomessa.

Tutkimus osoitti, että suomalaiset tietojärjestelmät palvelevat hyvin kansainvälisten kuljetusten tietotarpeita. Suomalaisten järjestelmien vahvuutena on niiden soveltuvuus yli kuljetusmuotojen. Järjestelmätuotteiden markkinanäkymät ovat hyvät, mutta haasteelliset. Esimerkiksi järjestelmien yhdistäminen toimivaksi kokonaisuudeksi kansainvälisellä tasolla ja asiakkaiden kyky siirtyä uusiin yhteentoimiviin tietojärjestelmiin ei ole helppoa.

Hanke on mahdollistanut yhteistyöverkostojen ja uusien kumppanuuksien rakentamisen mm. IT-yritysten ja rautatieoperaattoreiden välille. Haasteena on vielä löytää idean käytännön toteuttamisesta kiinnostunut osapuoli. Tehokkaiden tietojärjestelmien soveltaminen edesauttaa kansainvälisten kuljetusten liiketoimintaa.

Pol-Corridor on eurooppalainen EUREKA-teknologiayhteistyöhanke. Hanke kuuluu Tekesin elektronisen liiketoiminnan (ELO) kehittämisohjelmaan ja Itämeren alueen elektronisen kaupan edistämisohjelmaan (TEDIM). VTT on ollut vetäjänä tietojärjestelmiä käsittelevässä osuudessa sekä toiminut Suomen kansallisena projektikoordinaattorina.

Tutkimusraportti It-palveluarkkitehtuurin teosta löytyy sivulta: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2005/T2302.pdf

Lisätietoja:

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
Pekka Leviäkangas, erikoistutkija
Puh. 020 722 2058
pekka.leviakangas@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT