VTT Uutta | Uutiset 2005

4.11.

   VTT vahvistaa toimintaansa Joensuun alueella

VTT edistää Joensuun alueen yritysten kilpailukykyä uuden toimintamallin avulla. Joensuuhun valitaan alueellinen asiakaspäällikkö vahvistamaan seutukunnassa jo toimivaa VTT:n asiamiesverkostoa. Asiakaspäällikkö vastaa kysynnän ja tarjonnan kohdentamisesta VTT:n ja yritysten välillä. Tavoitteena on alueen teollisuutta hyödyttävien kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistäminen ja alueellisen osaamispohjan vahvistaminen.


VTT:n kannalta Joensuun alue ja Pohjois-Karjala ovat mielenkiintoista aluetta, sillä seudun teollisuustuotannon volyymi on kasvanut muutaman viime vuoden aikana huomattavasti muuta maata nopeammin. Tuotannollisen toiminnan vahvistuminen on osoitus alueen kilpailukyvystä. Teollisuuden rakenne on monipuolinen ja seudulla on vahvoja T&K-toimijoita.

Alueen yritysten tutkimuspalveluja on tarkoitus nyt vahvistaa entisestään kehittämällä VTT:n asiamiestoimintaa. Alueella on kolme asiamiestä ja he toimivat Josek Oy:n ja Joensuun Tiedepuisto Oy:n palveluksessa. Asiamiehet tuovat VTT:n tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä. Tämän lisäksi valitaan Joensuuhun VTT:n uuden organisaation mukainen alueellinen asiakaspäällikkö, joka työskentelee 40-prosenttisesti VTT:lle. Asiakaspäällikkö raportoi suoraan VTT:lle ja osallistuu VTT:n myyntiorganisaation toimintaan ollen samalla alueellisen asiamiestiimin vetäjänä. Asiakaspäällikkö toimii aluksi määräaikaisena, toiminnan jatkumisesta päätetään saatujen kokemusten perusteella vuoden 2007 lopussa.

Ratkaisun taustalla on Joensuun kaupungin ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö Josek Oy:n esittämän ja VTT:n asettaman työryhmän juuri valmistunut selvitys, jossa tutkittiin VTT:n toimintaedellytyksiä Joensuun seudulla.

VTT:llä on useiden vuosien ajan ollut hankekohtaista yhteistyötä Joensuun seudun eri toimijoiden kanssa, mutta VTT:n osaamisten käyttö alueen teollisuudessa on ollut muun maan keskiarvoja vähäisempää. Selvityksen perusteella ei voida määrittää vain yhtä VTT:n edustamaa teknologiaosaamista, joka voisi palvella laajasti alueen teollisuutta. Näin ollen työryhmä ei näe perusteita sijoittaa vakituisesti VTT:n tutkimustiimiä Joensuuhun. Sen sijaan VTT näkee mahdollisuuksia tukea alueen teollisuutta koko osaamisellaan. VTT:n tavoite osaamisten yhdistämisestä uudella tavalla antaa uusia mahdollisuuksia innovatiivisiin irtiottoihin yksittäisiin tutkimustiimeihin verrattuna.

VTT haluaa myös varmistaa alueen yritysten pääsyä laajoja kokonaisuuksia sisältäviin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin ja kehittää niiden osaamisalueita. Alueen toimijat ja VTT selvittävät yhdessä mahdollisuudet käynnistää alueen teollisuutta hyödyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita.

Lisätietoja:

VTT
Erkki KM Leppävuori, pääjohtaja
Puh. 020 722 4100
erkki.leppavuori@vtt.fi

Joensuun Tiedepuisto Oy
Jari Lauronen, toimitusjohtaja
Puh. (013) 263 7230
Faksi (013) 263 7280
jari.lauronen@carelian.fi

VTT Tuotteet ja tuotanto
Risto Kuivanen, tutkimusprofessori
Puh. 040 511 6699
risto.kuivanen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT