VTT Uutta | Uutiset 2005

7.11.

   VTT aloittaa 7.11. digitaaliset paikallistelevisiolähetykset Pirkanmaalla

Katsojat pääsevät mukaan tuottamaan sisältöä

VTT aloittaa digitaaliset paikallistelevisiolähetykset Tampereella ja sen ympäristökunnissa. LähiTV kokoaa paikalliselle tv-kanavalle kunnalliset, kaupalliset ja katsojien itsensä toteuttamat sisällöt.


VTT on rakentanut Pirkanmaalle Suomen ensimmäisen alueellisen digitaalisen television koelähetysverkon. VTT:n lähetysverkko mahdollistaa alueelliset televisiolähetykset Tampereella ja ympäristökunnissa 40 kilometrin säteellä Tampereesta.

Oman kunnan palvelut paikalliselle tv-kanavalle

Televisio on monille ihmisille välineenä helpompi ja sen käyttämisen kynnys on matalampi kuin tietokoneen. Internetissä jo tarjolla olevia palveluja voidaan tarjota kuluttajille myös digi-tv:n välityksellä. LähiTV-tutkimushankkeessa on toteutettu paikallinen televisiokanava, jolle on koottu tietoa lähialueen palveluista ja tapahtumista. Mukana olevien kuntien Internet-sivuilta kerätään automaattisesti ajankohtaista tiedotusmateriaalia ja muokataan ne tv:lle sopiviksi. Nyt alkavan käyttäjäkokeilun avulla tutkitaan, mitkä alueelliset sisällöt, esimerkiksi asuinkunnan tiedotukset ja palvelut, soveltuisivat parhaiten television kautta tarjottaviksi. Käyttäjäkokeilussa selvitetään kuluttajien mielipiteitä siitä, miten hyödyllisenä he kokevat mahdollisuuden käyttää näitä palveluja television kautta. Kokeiluun osallistuu syksyn aikana yli kolmekymmentä perhettä Tampereella, Pirkkalassa ja Vesilahdessa. LähiTV-kanava näkyy harava-antennilla taajuudella 738,000 Mhz. Kanava tulee myöhemmin näkyviin myös kaapelitelevisiossa Pirkanmaalla.

Digitaalitekniikka mahdollistaa nykyistä kohdennetumman sisällön

Uusien tekniikoiden tutkimuksessa puhutaan nykyään niin sanotusta monimediaalisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että monia hyöty- ja viihdepalveluja voidaan käyttää useiden sähköisten medioiden avulla: kännykällä, tietokoneella, televisiossa ja muiden uusien laitteiden kautta.

Television digitalisointi tuo mukanaan samoja etuja kuin aikanaan nmt-puhelimesta gsm-puhelimeen siirtyminen: nmt:n digitalisoinnin myötä puhelujen äänen laatu parani, hinta laski ja lisäpalvelut, kuten tekstiviesti, tulivat mahdollisiksi. Vastaavista eduista on kyse myös tv:n digitalisoinnissa. Digi-tv:ssä äänen ja kuvan laatu on parempi ja ohjelmatietoja on tarjolla enemmän. Kanavatarjontaa voidaan analogisten taajuuksien vapautuessa lisätä vaikkapa paikalliskanavina, jolloin katsojat voivat hyödyntää erilaisia alueellisia palveluja perinteisen valtakunnallisten ohjelmakanavien ohella. Digitaalitekniikkaan siirryttäessä sisältöä ja mainontaa voidaan helpommin myös kohdentaa rajatulle kohderyhmälle tai jopa pienemmälle, esimerkiksi jonkin kunnan tai kaupunginosan, alueelle. Tämä puolestaan tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia paikalliseen tiedottamiseen, mainontaan ja alueellisesti kiinnostavan ohjelmasisällön - vaikkapa alueellisten tapahtumien tai koulujen urheilukisojen - lähettämiseen paikalliskanavalla. Digitekniikka mahdollistaa kaiken tämän lähitulevaisuudessa, mutta tekniikan mukanaan tuomia mahdollisuuksia pitää myös tuoda kuluttajien ulottuville.

Päätelaitteiden heikko saatavuus ja tiedonpuute uusien palvelujen yleistymisen esteenä

Lisäarvopalveluja, nk. MHP-palveluja, on kehitetty paljon, mutta MHP-sovittimien hidas kehitys sekä palveluntuottajien kokeiluympäristöjen puuttuminen hidastavat digi-tv-palvelujen yleistymistä. MHP eli Multimedia Home Platform -tekniikka mahdollistaa vuorovaikutteisten palvelujen - kuten superteksti-tv:n, loton tai pankkipalvelujen - toteuttamisen televisioon. Ilman MHP-ominaisuutta digisovittimella ei kuitenkaan voi käyttää näitä lisäpalveluita.

Uudenlaisia tv:n lisäpalveluja pitää tuoda myös tavallisen tv-katsojan kokeiltaviksi, jotta kuluttajat saisivat käsityksen digitaalisen television tarjoamista mahdollisuuksista. VTT:n lähetysverkossa digitaalisen television lisäpalveluita voidaan tutkia tavallisten tv:n katsojien arkipäivässä jo ennen palvelujen markkinoille tuomista. LähiTV-käyttäjäkokeilun tuloksista tiedotetaan alkuvuodesta 2006.

LähiTV-tutkimushanke käynnistyi kesällä 2004 ja kuuluu Tekesin FENIX - Vuorovaikutteinen tietotekniikka -teknologiaohjelmaan. Mukana on toimijoita kattavasti digi-tv:n arvoverkoston eri puolilta: Backstrait Content Consulting, Finnsat, Icareus, Ortikon Interactive, Tampereen Tietoverkko, Tampereen kaupunki sekä Pirkkalan ja Vesilahden kunnat. Tutkimuksesta ja kenttäkokeen toteutuksesta vastaavat VTT Tietotekniikka, Tampereen yliopiston journalismin tutkimusyksikkö sekä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen liiketoimintaosaamisen tutkimus- ja kehityskeskus eBRC. Hanketta koordinoi VTT.

Viritysohjeet ja lisätietoja: www.lahi.tv

VTT Tietotekniikka
Kristiina Kantola, projektipäällikkö
puh. 020 722 3359
kristiina.kantola@vtt.fi

VTT Tietotekniikka
Ville Ollikainen, ryhmäpäällikkö
puh. 020 722 6017
ville.ollikainen@vtt.fi


Uutta | Uutiset 2005

VTT