VTT Uutta | Uutiset 1999

28.10. Pituushyppytulos konenäöllä nopeasti


Uudella mittausmenetelmällä saadaan pituushypyn tulos selville hyvin
nopeasti. Mittaus tehdään videokameralla hypyn alastulopaikasta otetuista kuvista.

Järjestelmä ottaa kuvan hiekkapohjasta ennen hyppysuoritusta ja sen
jälkeen, ja kuvankäsittelyn menetelmillä tutkitaan hiekkapohjan muutokset. Automaattisesti tapahtuva mittaus poistaa mittatikun asettajan aiheuttamat inhimilliset virheet. Nopeuden ansiosta tulos saadaan laskennan suorittavasta PC:stä välittömästi tulosnäyttöön.

Mittaustarkkuuden takaamiseksi hyppypaikan yläpuolelle asetettu
kamerajärjestelmä määrittää oman paikkansa ja kuvakulmansa hiekkapohjaan nähden. Tämä kalibrointi suoritetaan ennen kilpailun alkua. Kalibroinnin ansiosta järjestelmä on helposti siirrettävissä eri suorituspaikoille.

Järjestelmän ovat kehittäneet JAT-Tuote Oy ja VTT Automaatio. Muunneltuna mittausmenetelmä soveltuu hyvin myös teollisuuteen - samassa tasossa sijaitsevien kohteiden mittauksiin.

Lisätietoja: Jouko Viitanen, VTT Automaatio, puh. 020 722 3639.

Uutta | Uutiset 1999

VTT