VTT Uutta | Uutiset 1999

14.9. Tuotteille uudentyyppinen rasitustesti


VTT Automaatiossa on otettu käyttöön uudentyyppinen tuotteiden ja niiden kuljetuspakkausten rasitustesti. Nyt voidaan yhtäaikaisesti simuloida lämpötilan ja mekaanisen rasituksen aiheuttamia vaikutuksia.

Useat uudet, kansainvälisille markkinoille tarkoitetut tuotteet joutuvat
valmistajan huonosti tuntemiin käyttöolosuhteisiin ja kestämään pitkiä
kuljetuksia ennen käyttöönottoa. Tuotteiden sietokyky ympäristöolosuhteiden rasituksille on perinteisesti varmistettu erillisillä ilmastollisilla ja mekaanisilla testeillä. Tällöin ei ole voitu tutkia ja arvioida näiden rasitusten yhtäaikaista vaikutusta tuotteeseen.

VTT on ottanut käyttöön uuden, nopean lämpövaihtelukaapin, joka on asennettavissa suoraan täristimen päälle. Täten tuote voidaan altistaa yhtäaikaiselle lämpö- ja tärinärasitukselle.

Yhdistetyn testin avulla voidaan jo tuotekehitysvaiheessa varmistaa, että tuotteeseen valitut materiaalit ja suunnitellut rakenteet sietävät nopeita lämpötilavaihteluja sekä suuria mekaanisia rasituksia. Testausmenetelmällä voidaan myös simuloida tuotteen kuljetuksen aikaisia ympäristörasituksia ja tutkia kuljetuspakkauksen suojausominaisuuksia.

Lisätietoja: Olavi Nevalainen, VTT Automaatio, puh. 020 722 5642.

Uutta | Uutiset 1999

VTT