VTT Uutta | Uutiset 1999

28.10. Työkonevalmistajat keräävät vikatietoa


Työkonevalmistajat alkavat kerätä systemaattisesti tietoja myymiensä
koneiden käyttöhäiriöistä ja niiden vaikutuksista. Vikatietoa kerätään,
häiriöt analysoidaan ja tulosten perusteella konevalmistajat voivat
kehittää parempia koneita.

Nykyisin liikkuvan työkoneen kunnossapidon kustannukset koneen elinjakson aikana saattavat olla jopa 3 - 4-kertaiset koneen hankintahintaan verrattuna. Siksi suhteellisen pienelläkin työkoneen käyttövarmuuden parantamisella saadaan kunnossapitokulut pienenemään merkittävästi.

Tulevaisuudessa koneet toimivat nykyistä enemmän automaattisesti tai
kauko-ohjattuina, joten käyttövarmuuden merkitys tulee korostumaan. Työkoneiden käyttövarmuus kiinnostaa konevalmistajia myös siksi, että tulevaisuudessa konevalmistaja vastaa kokonaan koneen toiminnasta: koneapua tarvitseva asiakas haluaa ostaa nimenomaan koneen suorittamaa työtulosta.

Muutama tamperelainen liikkuvien työkoneiden valmistaja, Tekes ja VTT kehittävät parhaillaan menettelyjä työkoneiden käyttövarmuuden
parantamiseksi. Päätavoite on parantaa suomalaisten työkoneiden
kansainvälistä kilpailukykyä.

Lisätietoja: VTT Automaatio, Tero Välisalo, puh 020 722 3773.

Uutta | Uutiset 1999

VTT