VTT Uutta | Uutiset 1999

1.10. Rakentamiseen parempia prosesseja


Tulevaisuudessa rakennusten halutaan olevan elinkaariedullisia, kestäviä ja ominaisuuksiltaan käytössä hyvin toimivia. Se edellyttää alan yrittäjiltä huippuosaamista, laaduntuottokykyä ja erinomaisia suunnitteluratkaisuja. Siksi rakennusalan osapuolia kannustetaan tiukempaan yhteistyöhön, kehittämään rakentamisen prosesseja ja toimintatapoja.

Rakennusalan yritystahot, Tekes ja VTT ovat käynnistäneet ProBuild-teknologiaohjelman, jossa kehitetään menetelmiä rakennusten käyttäjien ja omistajien tarpeiden määrittämiseksi. Lisäksi ohjelmassa luodaan uusia rakentamispalvelujen hankintatapoja ja rakentamisen toteutusmuotoja. Muita kehittämistavoitteita ovat asiakkaita palvelevat joustavat rakennushankkeiden ohjaustavat ja hyvä laadunhallinta.

Teknologiaohjelman kokonaisvolyymi on noin 80 miljoonaa markkaa. Ohjelmassa on meneillään jo yli 40 projektia ja edelleen uusiakin projekteja voidaankäynnistää.

Lisätietoja: Veijo Nykänen, VTT Rakennustekniikka, puh. 020 722 3415.

Uutta | Uutiset 1999

VTT