VTT Uutta | Uutiset 1999

13.8. Tietokonepelit edistävät vammaisen lapsen kommunikaatiota


Tuoreen tutkimuksen mukaan tietokonepelit kohentavat monivammaisten lasten sosiaalista toimintakykyä. Tutkimuksessa on tarkasteltu alle kouluikäisten lasten tietokonepelejä visuaalisina tuotteina sekä suunnittelijoiden että käyttäjien näkökulmasta. Pelien käyttäjinä tutkimuksessa ovat monivammaisten lasten kuntouttajat.

Koska monivammaisilla lapsilla on monenlaisia ongelmia tavallisissa
toiminnoissa, myös heidän sosiaalisen toimintakykynsä kehittyminen
viivästyy. Tutkimuksen mukaan tietokonepelien pelaaminen tuottaa
monivammaisilla lapsilla vastaavanlaista kommunikaatiota ja vuorovaikutusta, jota vammattomat lapset kokevat pelatessaan ja leikkiessään perinteisiä pelejä ja leikkejä. Tietokonepelien avulla lapsi kehittyy kommunikoimaan ja olemaan vuorovaikutuksessa sekä pelin että toisten ihmisten kanssa. Pelaaminen kohentaa lapsen itsetuntoa ja antaa eväitä itsenäiseen elämänhallintaan.

Lisätietoja: Veli-Pekka Räty, VTT Tietotekniikka, puh. 020 722 3340.

Uutta | Uutiset 1999

VTT