VTT Uutta | Uutiset 1999

28.10. Metsäkarttoja Euroopasta


Kahdessa tuoreessa Euroopan komissiolle tehdyssä hankkeessa on kehitetty menetelmiä Euroopan metsien kartoittamiseksi. Menetelmiä myös sovellettiin tuottamalla metsäkartat jopa Ural-vuoristolle asti.

Aiemmin metsätiedot Euroopasta ovat olleet lähinnä tilastoja. Nykyisin metsät halutaan paikantaa tarkasti kartalle. Numeerisiksi tehtävät kartat sopivat hyvin mm. metsien pitkäaikaiseen seurantaan ja hiilen kierron tutkimiseen.

Ensimmäisessä hankkeessa analysoitiin viiden eri satelliitin kuvia. Metsä- ja puulajikartat tehtiin numeerisella tulkinnalla suurimmasta osasta EU:n aluetta.

Toisessa tutkimuksessa kartoitettiin koko Euroopan metsät. Perusaineistona oli yhdysvaltalaisen NOAA-sääsatelliitin kuvat. Hankkeessa kehitettiin algoritmi, joka arvioi jokaisen kuvanalkion metsäpinta-alan. Kuvat kalibroitiin ja yhdistettiin yhdeksi mosaiikiksi ennen metsäkartan tekoa.

Molempia hankkeita johti VTT. Kansainvälisessä tutkimuskonsortiossa Suomesta mukana olivat Enso Forest Development Ltd., Euroopan metsäinstituutti ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja: Tuomas Häme, VTT Automaatio, puh. 020 722 6282

Uutta | Uutiset 1999

VTT