VTT Uutta | Uutiset 1999

20.10. Itämerellä liikkuville suomalaisaluksille nopeusrajoituksia


Pohjoisella Itämerellä liikkuville suomalaisille matkustaja-aluksille
tullaan antamaan aluskohtaisia ohjeellisia nopeus- ja säärajoituksia.

Nyt on ensimmäistä kertaa tutkittu, millaisessa merenkäynnissä alusten
keularakenteisiin vaikuttaa mitoituksessa käytetty kuormitus ja vastaako
mitoitus todellisia olosuhteita. Myös tulossa olevat ohjeelliset
rajoitukset ovat laatuaan ensimmäiset maailmassa.

VTT Valmistustekniikan Merenkulkulaitoksen Merenkulkuosastolle tekemän
tutkimuksen mukaan pohjoisen Itämeren aallokko antaa aihetta rajoituksiin.

Tutkimuksessa selvitettiin, mikä olisi pohjoisen Itämeren aallokkoon
riittävä aluskohtainen keularakenteiden lujuus sekä voitaisiinko
päälliköiden päätöksenteon pohjaksi kehittää laite, joka antaisi
tosiaikaista tietoa keulaan kohdistuvista aaltokuormista.

Tutkimuksessa tarkastettiin kaikkien suomalaisten matkustaja-alusten
keularakenteet ja selvitettiin, millaiselle kuormitukselle keulat on
mitoitettu. Samalla varmistettiin, että keulaporteilla varustetut alukset
täyttävät Estonian onnettomuuden jälkeen asetetut uudet kansainväliset
määräykset.

Lisätietoja: VTT Valmistustekniikka, Harri Soininen, puh 020 722 6223 ja
Tuomo Karppinen, puh 020 722 5539.


Uutta | Uutiset 1999

VTT