VTT Uutta | Uutiset 1999

26.10. Baltian päästömittaajat Suomessa


Baltian maiden savukaasujen päästömittauslaboratoriot osallistuvat VTT
Kemiantekniikan järjestämiin vertailumittauksiin Suomessa. Niiden avulla
laboratorioiden toiminta voidaan nostaa kansainväliselle tasolle ja samalla
arvioida mittausten tasoa.

VTT Kemiantekniikka aloitti vuonna 1993 ympäristöministeriön
toimeksiannosta hankkeen, joka tavoitteena on käynnistää ja vakiinnuttaa
Suomen lähialueiden maiden kansalliset päästömittaukset. Hankkeeseen on
osallistunut kustakin kohdemaasta laboratorio.

Aluksi kohdemaihin lahjoitettiin Suomesta päästömittauskalusto. Tämän
jälkeen aloitettiin koulutusohjelma, johon on sisältynyt kursseja Suomessa
sekä päästömittausten seurantaa ja ohjausta kohdemaassa.
Yhteistyölaboratorio on jakanut saamaansa tietoa myös maan muihin
laboratorioihin.

Yksi tehokkaimmista tiedonvälityskeinoista ovat vertailumittaukset.
Kaikissa Baltian maissa on järjestetty yhteistyölaboratorioiden johdolla
kansalliset vertailumittaukset. Puutteena on ollut, että laboratoriot eivät
itse ole osallistuneet kansainvälisiin vertailumittauksiin.

Lisätietoja: VTT Kemiantekniikka, Tuula Vahlman, puh. 020 722 6393

Uutta | Uutiset 1999

VTT