VTT Uutta | Uutiset 1999

8.11. Sahojen liikenneturvaan parannusta


Sahalaitosten materiaalinkäsittelystä ja liikennöimisestä aiheutuneet
tapaturmavaarat ja riskit ovat viime vuosina lisääntyneet. Yli sadalla
suomalaissahalla tuotetaan vuosittain lähes kymmenen miljoonaa kuutiometriä
sahatavaraa, mikä vastaa noin 190 000 täysperävaunullista autokuormaa.
Materiaalinkäsittely muodostaa koko saha-alueen liikenteestä merkittävimmän
osan.

VTT on tutkinut sahojen liikenneongelmia ja selvittänyt liikennejärjestelmien kehittämistä nykyistä turvallisemmaksi. Keskeisimmät vaarojen aiheuttajat sahojen liikenteessä ovat suuri ajonopeus, satunnaiset liikennetottumukset, huono näkyvyys ja valaistus sekä liukkaus.

Hankkeessa tuotettiin saha-alueen materiaalinkäsittelyyn ja kuljetuksiin
turvallisuutta ja tehokkuutta lisääviä ratkaisuja, sekä käytännön ratkaisumalleja pilot-kohteisiin. Näitä ovat mm. eri toimintojen sijoittaminen omille alueilleen, väistämissäännöt risteyksissä sekä lastaus- ja purkauspaikkojen oikeanlainen sijoittaminen ja toimintamallit.

Lisätietoja: Matti Silvola, VTT Automaatio, puh. 020 722 3228.

Uutta | Uutiset 1999

VTT