VTT Uutta | Uutiset 1999

15.11. Hydraulisylintereiden käyttö turvallisemmaksi


Teollisuuden koneissa raskaammat liikkeet ja kannatukset toteutetaan
tavallisesti hydrauli-sylintereiden avulla. Työkoneissa, esim. kaivukoneissa tai kuormausnostureissa, lähes kaikki työliikkeet toteutetaan hydraulisylintereiden avulla.

Hydraulisylintereiden käyttö raskaiden taakkojen kannattelussa ja liikuttelussa edellyttää sylintereiltä riittävää lujuutta, jotta niiden toiminta on turvallista. VTT on selvittänyt työturvallisuuden parantamista kohteissa, joissa työntekijöiden turvallisuus riippuu välillisesti hydraulisylintereistä.

Hankkeessa kehitettiin ohjelmisto, jonka avulla sylintereiden mitoituskäytäntö saadaan yhtenäistettyä Suomessa ja sylintereistä voidaan tuottaa tarvittavat dokumentit niin viranomaisia kuin luokituslaitoksiakin varten.

Hydraulisylinterissä on useita eri kohtia, jotka voivat vaurioitua. Sylinterin nurjahduskestävyydellä on oleellinen vaikutus sylintereitä käyttävän konerakenteen käyttöturvallisuuteen. VTT:ssä kehitettiin perinteisiä mitoitusmenetelmiä tarkempi laskentamenetelmä, jossa nurjahduskuorma määritetään käyttäen epälineaarista elementtimenetelmää. Menetelmän käyttöönotto parantaa turvallisuustasoa laitteissa, joissa on hydraulisylintereitä käyttölaitteina.

Hankkeessa kehitettiin lisäksi matemaattinen malli hydraulisylinterin
päätyasennon vaimennuksen tarkasteluun. Laskentatulosten avulla voidaan
arvioida jo suunnitteluvaiheessa sylinterin käyttäytymistä ajettaessa sylinteri ääriasentoihin eri kuormituksilla.

Tuloksista on laadittu raportti, joka sisältää ohjeet ja teknisen kuvauksen
kehitettyjen suunnittelumenetelmien soveltamisesta käytäntöön. Hankkeen
rahoituksessa oli mukana Työsuojelurahasto.

Lisätietoja: Heikki Marjamäki, VTT Automaatio, puh. 020 722 3296.


Uutta | Uutiset 1999

VTT